Čtvrteční cvika z Terma (zs 2009/2010)


Vyučující: Ing. Jan Fišer, A2-301A
E-mail: fiser@fme.vutbr.cz
Tel: 541143242 (kancelář)

Skupiny: Čtvrtek od 08:00 - 3B13 a od 10:00 - 3B18
Učebna: vždy A4/304

Počítadlo přístupů na stránku:


CELKOVÉ VÝSLEDKY ZA ZS-2009/2010 (zveřejněno 10.12.2009)

Soubor s výsledky pro oba kruh - 3B13 čt od 8:00

Soubor s výsledky pro oba kruh - 3B18 čt od 10:00

Každý si prosím u svého jména zkontrolujte, že jsem správně převedl body za projekty (jsem je člověk a mohl jsem se přehlédnout). Případné chyby mi co nejdříve nahlaste.

Kdo má nárok na zápočet ten by jej měl mít již přidělen ve Studisu.

Opravný a náhradní termín zápočtového testu se koná v prvním týdnu zkouškového období ve čtvrtek 7.1.2010 od 8:00 v učebně, kde probíhala cvičení A4/302.VÝSLEDKY DOMÁCÍCH PROJEKTŮ (zveřejněno 04.12.2009)

Soubor s výsledky pro oba kruhy

Opravené projekty budou k nahlédnutí po příštím cvičení u mě v kanceláři. V poznámkách je vždy uvedeno co bylo příčinou bodové ztráty. Poznámka v vypracování 2. projektu: kilogram má zkratku kg (ne Kg) a stejně tak kilojoule kJ (ne KJ)!!!


ZADÁNÍ DOMÁCÍHO PROJEKTU 2 (zveřejněno 10.11.2009)

Zadání projektu skupina 3B13 - čtvrtek od 8:00

Zadání projektu skupina 3B18 - čtvrtek od 10:00


ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Organizační pokyny a obsah cvičení - DŮLEŽITÉ INFORMACE !!!! (dokument Word)

Oficiální stránky s podmínkami zápočtu


ZÁJÍMAVOSTI

Vývoj znaménkové konvenceTechnologie OTEC - získávání energie z oceánů

Vysvětlení EXTENZIVNÍ a INTENZIVNÍ veličiny

Program Vlhký vzduch 2.0 verze pro Windows


UČEBNÍ POMŮCKY

!! eLearning podpora na porátlu VUT !! - zajímavé informace - nutno se přihlásit VUTloginem

Učební opora (pomůcka)

Tabulky termodynamických dějů ideálních plynů - pro 1 kg plynu

Tabulky termodynamických dějů ideálních plynů - pro m kg plynu


GRAFY A TABULKY PRO CVIČENÍ 6 AŽ 8 (DOPORUČUJI VYTISKNOUT NUTNÉ PRO ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ)

Vlastnosti syté kapaliny a syté páry H2O - uspořádání podle teploty

Vlastnosti syté kapaliny a syté páry H2O - uspořádání podle tlaku

i-s diagram vodní páry

i-x diagram vlhkého vzduchu

vlastnosti vlhkého vzduchu (tabulka)


ZADÁNÍ PŘÍKLADŮ DO CVIČENÍ

Cv.1. - Kalorimetrická rovnice, stavová rovnice
Cv.2. - Stavová rovnice, směsi plynů
Cv.3. - První zákon termodynamiky, základní TD děje v plynech
Cv.4. - Carnotův cyklus
Cv.5. - Druhý zákon termodynamiky
Cv.6. - Termomechanika par I (vytiskněte si také doporučené tabulky a grafy - viz výše)
Cv.7. - Termomechanika par II
Cv.8. - Vlhký vzduch (termodynamika směsi plynů a par) - (vytiskněte si také doporučené tabulky a grafy pro vlhký vzduch - bez nich nelze nic spočítat)

- řešené příklady z civka 8 - vlhký vzduch

Cv.9 - Počítačové cvičení - bez zadání

Cv.10. - Proudění plynů a par
Cv.11. - Přenos tepla


Powered by Poznámkový blok verze 5.1 - Jan Fišer 2008