Stránka  pěstitelů citrusů a jiných tropických a subtropických rostlin

 

_

 

Popularita citrusů byla na vrcholu v 80 letech. Po sametové revoluci došlo k zániku většiny organizací pro nezájem členů. V současné době dochází k opětovnému nárůstu pěstitelů citrusů i když bez zájmu o sdružování do nějakých organizací nebo spolků. Z důvodu nedostatku odborné literatury a kontaktu na fungující organizace nedochází k potřebnému rozšíření zájmu o pěstování citrusů mezi mladší generaci pěstitelů. Organizace se kterými se mi povedlo navázát kontakt si stěžují na nezájem mladší generace ale zároveň nevyužívají všech možností pro svou prezentaci. Tato stránka má pomoci k propagaci pěstování citrusů a zároveń jako stránka kde mohou začínající pěstitelé, ale i stávající organizace, najít kontakty na ostatní pěstitele.

Prosím všechny pěstitele nebo zájemce o pěstování těchto rostlin, aby mě kontaktovali na adrese:

ing. Pavel Korda

Broumovská 101

547 01 Náchod

telefon:  do práce    491 419 255 každý den od 7:00 do 14:30

e-mail: citrusy@seznam.cz

NOVINKY:

Seznam kontaktu na organizace citrusářů v ČR: organizace.htm

Poznávací zájezd za citrusy Madeira 2008 více na:

www.joko.cz

Seznam pěstitelů kteří se zůčastnili colostátního setkání v Brně:   seznam.htm

Prosím organizace a pěstitele kteří se nezůčastnili setkání o kontaktní adresu. Adresa bude sloužit k vytvoření databáze pěstitelů.

Seznam pěstitelů a rostlin SZO ČZS Náchod:  nachod.rtf

Dovoluji si nabídnout drobné rady pro začínající  pěstitele: rady.htm 

Katalog odrůd citrusů podle  SRA INRA-CIRAD, San Giuliano, Francie corsica.hlp

Případné zveřejnění podobných seznamů jako má naše organizace je možné.

Odkazy na jiné stránky: odkazy.htm

Výstavy: vystavy.htm

Obrázky: obrazky.htm

 

25.února 2008

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *