Palubní počítač, nebo-li OBC 
sekce OBC:
 27.05.2002
 17:45.55
 On Board Computer MAD MAX

Pro ty co nemají český návod (příručku, manual) ke svému BMW E34 shrnu pár duležitých informací, tipů z manuálu o obsluze OBC a tajných (skrytých) funkcí, ktéré jsem našel na internetu.

Palubní počítač se nachází ve středovém panelu vedle autoradia po pravé straně. Existují tři verze. Nazval jsem je LOW, MIDDLE a TOP. Budu se zde zabívat pouze verzí TOP, která toho samozřejmě umí nejvíc a také proto že ji mám ve svém autě.

Palubní_počítač_LOW_verze Palubní_počítač_MIDDLE_verze

Palubní_počítač_TOP_verze

Palubní počítač - popis tlačítek:

1. - tlačítka pro zadávaní číselných hodnot
2. - přepínací tlačítko jednotek
3. - digitální displej
4. - fototranzistor k automatické regulaci jasu displeje
5. - tlačítko start/stop (SET/RESET)
6. - svítící diody LED
7. - tlačítka pro zadání požadovaných informací

Plubní počítač je připraven k provozu od polohy klíčku 1.

UHR/DAT - údaj času a datumu
VERBR - 2 průměrné spotřebypaliva
REICHW - pravděpodobný dojezd
GESCHW - průměrná rychlost
A-TEMP - vnější teplota
ZEIT - stopky, popřípadě 2 programované časy zapnutí nezávislého topení/ větrání
ANK - pravděpodobný čas dojezdu do cíle cesty
DIST - vzdálenost do cíle cesty
LIMIT - mezní rychlost
CODE - zajištění vozidla

Zadání a vyvolání údajů palubním počítačem:

D ů l e ž i t é ! - Přiřazení vstupních tlačítek v pořadí desítkové soustavy Tlačítka_pro_zadání_požadovaných_informací Nerealistická zadání hodnot nejsou do paměti přijímána.
Zadané číselné hodnoty vymaže hodnotu, která se nachází v paměti a může být provedeno v libovolném pořadí desítkových míst číslic. Pro uložení do paměti stisknout tlačítko S/R .
Při každém stisknutí tlačítka popřípadě při trvalém stlačení za každou půlfteřinu se číselná hodnota na odpovídajícím místě zvyšuje o jednotku.

Popis_funkcí Popis_funkcí Popis_funkcí

Další vysvětlívky pro palubní počítač:

(Veškeré změny v oblasti jednoho informačního programu jsou možné teprve po stisknutí příslušného informačního tlačítka.)

UHR/DAT - Čas a datum jsou volitelné střídavě po stisknutí tlačítka. Zadání letopočtu slouží k tomu, aby byly při údaji data respektovány přestupné roky.

VERBR - Vhodně řízeným příkazem pro start nového výpočtu mohou být například počítány součastně průměrná spotřeba pro celou cestu a kromě toho například pro dílčí úsek.

REICHW - Předpokládaný dojezd s danou zásobou paliva je průběžně počítán podle způsobu jízdy a na vyvolání ukázán na displeji. Klesne-li hodnota předpokládaného dojezdu pod 15 kilometrů začnou 4 segmenty displeje blikat - nejvyšší čas pro natankování!

Dotankování registruje palubní počítač jen v poloze klíčku zapalování 1, nebo 0 jakož i při tankovaném množství větším než 5 litrů. Při znaménku plus (+) před udávanou hodnotou je předpokládaný dojezd větší, než je ukázáno, což je důsledkem omezené možnosti měření hladiny paliva v nádrži.

A-TEMP - Varování o vnější teplotě se opakuje, jestliže od posledníh výstrahy teplota přinejmenším jednou dosáhla +6 stupnů C a poté klesla pod +3 stupně C. Výstraha o vnější teplotě nevylučuje, že náledí se může vytvořit (např. na mostech, nebo stinných místech vozovky) také při teplotách vyšších než +3 stupně C.

ZEIT - Stopky.
Maximální doba chodu 99 h 59 min. Údaj v s a 1/10s, po minnutě chodu v min za s a po jedné hodině v h a min. Stopky se při poloze klíčku zapalování 0 zastaví a od polohy 1 běží zase dále.

- Nezávislé topení/větrání
Při opakovaném stisknutí tlačítka po předchozím jiném informačním režimu se objeví postupně:
součastný stav, zapínací čas1, zapínací čas 2, znovu součastný stav atd.

LIMIT - Může být zadána nová mezní rychlost, nebo vyvolána informace o zadané mezní rychlosti.
Varování o rychlosti se opakuje, jestliže mezní rychlost byla jednou překročena o nejméně 5 Km/h.

CODE - Při aktivovaném zabezpečovacím systému jsou hlídány i kapota motoru, rádio a pokusy o nastartování.

Jestliže není přední víko (kapota) zavřená, nebo je-li rádio vymontováno, bliká dioda LED po dobu 10 s po otočení klíčku zapalování do polohy 0.

Při aktivovaném systému po otočení klíčku zapalování do polohy 1, nebo 2: ozve se gong a na displeji se objeví výzva ----Code, vyzívající k zadání čísla kódu.
Startuje-li se bez zadání kódu, ozve se stálý signál gongu a motor nenaskočí.

Nouzová deaktivace při zapomenutí čísla kódu:
- akumulátor odpojit a po cca 5 minutách opět připojit svorky
- klíček zapalování otočit do polohy 1, zazní poplašný signál
- objeví se údaj času na dobu 15 minut
- po 15 minutách lze motor nastartovat.

Během čekácí doby 15 minut lze kódové číslo ještě znovu zadat:
- stisknout tlačítko CODE
- zadat kódové číslo
- stisknout tlačítko S/R
- motor nastartovat.

 Skryté funkce OBC 
sekce OBC:
 27.05.2002
 18:52.16
 Co možná ještě nevíte MAD MAX

-

Součastným stisknutím tlačítek 100 a 1 na palubním počítači se vypíše typ Vašeho vozu.
V mém případě to je: 5 - 00 TYP. (5 nejspíš značí že se jedná o BMW pětkové řady, co znamená 00 zatím nevím).

Součastným stisknutím tlačítek 1000 a 10 se objeví nápis TEST, tlačítkem 10 a 1 vyberete číslo testu od 1 do 21, pak jej potvrdíte tlačítkem S/R.

Od výrobce je váš palubní počítač ve stavu LOCK (uzamknutý) a je funkční pouze TEST 1, 10, 11 a 19, ostatni čísla testu přepnou displej na čas.
Pokud je to Váš případ, spusťte TEST 19, objeví se 0000 LOCK, sem napíšete aktuální součet dne a měsíce (dnes 32 (tj. 27+5=32). Tímto jednoduchým trikem si OBC přepneme na FREI (odemknutý).

Nyní mužete spustit následující TESTY.

TEST Displej (BMW 540iA) Stav Vysvětlení Manipulace
01 8888**** Stálé Displejový test
02 0.0 VBR Proměnné Okamžitá spotřeba paliva v l/100 Km Měření
03 0.0 L/H Proměnné Okamžitá spotřeba paliva v l/hodinu Měření
04 11.3 TVBR Proměnné Průměrná spotřeba paliva Výsledek z měření
05 464 RW Proměnné Dojezd Výsledek z měření
06 42 T:ADC Proměnné Ampéry Měření
07 57,4 T:MTL Proměnné Palivo v nádrži v % Měření
08 65,4 V Proměnné Okamžitá rychlost Měření
09 14.20 uB Proměnné Napětí na svorce R? Měření
10 0.97 EICH Nastavitelné
Stálé?
Korekce tachometru 1000/100/10/1 pro změnu, S/R uloží
Nefunguje v mém voze
11 LA-J
LA-CAN
LA-F
LA-E
LA-CH
LA-UK
LA-D
LA-US
LA-FCH
Nastavitelné Nastavení jazyka, Míle/Km, C/F a "l/100Km"/"Km/l" 1000/100 pro změnu, S/R uložení
12 65.3 VANK Proměnné Průměrná rychlost Výsledek z měření
13 23.40 ZANK Proměnné Předpokládaný čas příjezdu Výsledek z měření
14
15.10.1992
Trvalý Datum Software OBC
15
DIAG Hodnoty
01 01
02 02
03 C3
04 04
05 05
06 06
07 E7
08 30
09 00
Stálé Diagnostické OBC hodnoty 1000/100 nahoru/dolů DIAG čísla
16
PORT Hodnoty
01 07
02 40
03 5F
04 1A
05 4A
06 40
07 80
08 44
09 0F
Proměnné Výstupní hodnoty OBC, mění se v závislosti na chodu motoru 1000/100 nahoru/dolů PORT čísla
17
PROM Hodnoty
00 C0
01 00
02 00
03 00
04 9C
05 64
06 40
07 28
08 13
09 0C
0A 89
0B C1
0C D5
0D E4
0E 20
0F F9
10 C6
11 D4
12 00
13 00
Stálé Specifická data vozu?
18 HUPEITION
HUPEDTION
Nastavitelné Klaxon, jednoduchý, nebo dvojtý tón C/F vybrat, S/R pro uložení
19 LOCK
FREI
Nastavitelné ODEMKNUTÉ/ZAMKNUTÉ OBC funkce 10/1 Pro nastavení hodnoty a S/R odemčení,
C/F pro zamčení
20 1000 CORR Nastavitelné Korekční faktor pro OBC spotřebu paliva 1000/100/10/1 vybrat, S/R uložit
21 PPPP Akce Resetuje všechny defekt kódy, termíny S/R aktivace. P O Z O R !
Vybrání této funkce vykoná Reset!
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *