Úvod

V roku 2004 v rámci projektu Venus Transit 2004 sa založil astronomický krúžok, ktorý začal svoju činnosť v školskom roku 2004/2005. Krúžok pracuje v Centre voľného času "Stonožka". Prvom roku svojej činnosti navštevovali krúžok len dvaja členovia. Pri založení krúžku nemal krúžok žiadne technické zázemie a ani základnú literatúru.
V druhom roku svojej činnosti navštevovali krúžok štyria členovia. Na krúžok sa nakúpila základná literatúra. Tento školský rok sa usporiadali podujatia na úkazy: Zatmenie Slnka 2005, podujatie navtívilo 110 žiakov základných škôl podujatie s názvom Zatmenie Slnka 2006 podujatie navštívilo vyše 150 žiakov základných škôl, týmto podujatím sa začala spolupráca s Hvezdárňou Sobotište.
V treťom roku svojej činnosti sa začína dlohodobý projekt "Astronómia deťom". V tomto školskom roku 2006/2007 sa zakúpi i nová literatúra. Zakúpil sa i nový astronomický ďalekohľad Celestron. V tomto školskom roku krúžok navštevujú siedmi členovia. Krúžok tento rok spustil i aktualizovanú webovú stránku.

Krúžok sa rozdelil na dva základné krúžky:

AK Alcor Senica - vhodný pre nových záujemcov o astronómiu 2.-4. trieda
AK Mizar Senica - dlhodobý členovia prešli do tohto krúžku. Je vhodný pre starších žiakov 5-9.trieda

Členovia krúžku:
- navštevujú 1x mesačne Hvezdáreň Sobotište, AK Kunov
- spoznajú astronómiu naživo
- budú pozorovať zrkadlovým ďalekohľadom dennú i nočnú oblohu
- zúčastnia sa na okresnom kole súťaže "Čo vieš o hviezdach"
- každý člen na polroku dostane certifikát mladého astronóma
- každý 3 najlepší členovia každého krúžku dostanú hodnotné vecné odmeny na konci školského roka
- dovedia sa najnovšie aktuality z astronómie
- na krúžku je k dispozícii dva notbooky s internetom, literatúra
...

Zápis na krúžky:
Zápisné: 120 Sk/mesiac
Stretávame sa:
streda: alcor  - nový členovia krúžkov
piatok : mizar -nový a stály členovia krúžkov

vždy o 15,00 hod.


Na úvod by to už mohlo stačiť, takže, pečlivo si prelistujte našu web stránku. Zatiaľ dovidenia .
k dispozícii galéria www.alcor.webovastranka.cz
úvodná stránka
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *