Členovia krúžku


Meno / Bydlisko členom od. poznámky

Tomáš Tokoly - Rohov /Alcor 1.9.2005 Certifikát MA
Daniel Tokoly - Rohov /Mizar 1.9.2004 Certifikát MA, OOZ 3:stupňa
Peter Hutta - Cerová /Mizar 1.9.2006 Certifikát MA, návrh na OOZ:3.stupňa
Tomáš Serina - Senica /Mizar 1.9.2004 Certifikát MA, OOZ 3.stupňa
Ján Petrica - Senica /Alcor 1.9.2006
Mária Petricová - Senica /Alcor 1.9.2006


Vedúci krúžkov Alcor a Mizar: Kamil NemečkayAktuality

21.12.2006. Vyhodnotenie činnosti krúžku za 1. polrok 2006/2007.

Od začiatku školského roka sme krúžok začal svoju činnosť zo 7 členmi, s tromi stálimy členmi z 4 novými členmi krúžku. V činnosti 1.polroku bolo zahrnuté: témy Slnečná sústava, orietnácie na nočnej oblohe, Hviezdy a sústavy ale aj Zimné a Jarné súhvezdia. V rámci týchto tém sa členovia naučili veľmi veľa nových poznatkov o astronómii ale aj sa orientovať na nočnej oblohe. Bohužial zaťiaľ si nemohli orientáciu počas krúžku vyskúšať, lebo počasie zatiaľ neprialo.

K činnosti krúžku patrí i návšteva hvezdárni Sobotište ale aj propragácia astronómie. K propagácii astronómie prispel hlavne tvz. projekt Astronómia deťom. V rámci tohto projektu mohli žiaci základných škôl navštíviť CVČ Senica kde sa zúčastnili rôznych prednášok na rôzne témy. Táto vlna podujatí bude pokračovať do mája budúceho roku.

Treba i vyhodnotiť našich mladých astronómov. Takže, nový člen ktorý je zaradený do krúžku Mizar dostane náš certifikát mladého astronóma za činnosť v tomto krúžku ale aj že sa snaží učiť sa nové poznatky. Uvidíme ako sa mu bude dariť na krúžkovom a okresnom kole súťaže "Čo vieš o hviezdach".

Traja najlepší členovia, ktorý budú vyhodnotený v aktivite na krúžku dostanú hodnotné darčeky od vedúceho krúžku. Vyhodnotenie sa bude konať v polovici januára budúceho roku.Vyhodnotenie bude zverejnené v polovici januára budúceho roku.

Ziatiaľ Vám uverejníme poradie a počet bodov:

1. Hutta - 63b
2. Serina - 58,5 b
3.D.Tokoly - 57,5 b

1. T.Tokoly - 30,5 b
2.R.Ravas 16,5 b


Celkové poradnie sa môže zmeniť.
27.1.2007 - Nové certfikáty krúžkov : tzv. odznak odbornej zdatnosti
Od 1.polroku škol.roka 2006/2007, sa bude hodnotiť i podľa odbornej znalosti. Členovia krúžkov budú mať možnosť sa podielať i na realizácii rôznych projktov ale i sa zapojiť na stretnutiach krúžku. Aby sa neučila len teória, budú od nového polroku sa učiť i praktické úlohy, aby si mohli osvojiť svoje nadobudnuté poznatky.
Plán hodnotenia:
3.stupeň - člen ktorý ovláda základné znalosti, vie určiť jednotlivé súhvezdia na nočnej oblohe a zúčastnil sa na súťaži

2. stupeň - člen ovládajúci základné i zložitejšie znalosti, ovláda orientáciu na nočnej oblohe, zúčastnil sa súťaží ale aj podujatí

1. stupeň - člen ovládajúci základné i zložitejšie znalosti, ovláda orientáciu na nočnej oblohe, vie použiť astronomické prístroje, dostatočnú prax v pozorovaní nočnej oblohy, zúčastnil sa na prvých troch miestach na súťaži ale pomáhal pri organizácii podujatí a zapojil sa do projektov.


20.2.2007 - Udelené OOZ 3.stupňa členom krúžku

Na posledom stretnutí krúžku sa udelili OOZ (Odznak odbornej zdatnosti) týmto členom: T.Sernina, D.Tokoly. Ďaľší člen Hutta i ten bude mať udelený OOZ 3.stupňa ak sa zúčastní oblastného kola súťaže "Čo vieš o hviezdach". Prvý traja z každej kategórie sa zúčastnia krajského kola tejto súťaže. Na tejto súťaži si naši členovia vyskúšajú svoje nadobudnuté skúsenosti so svojími rovesníkmi. Necháme sa prekvapiť. Zatiaľ im môžeme zapriať veľa šťastia na súťaží a pohotové riešenie stanovených otázok. Súťaž by sa mala uskutočniť v marci 2007.


1.6.2007 - Vyhodnotenie 2.polroku 2007


Druhý polrok sa na krúžkoch pracovalo heslom: Škola hrou. To znamená, že klasické učenie pred tabuľov sa nahradilo praktickou činnnosťou. Členovia nacvičovali prácu s ďalekohľadom, uceľovali si vedomosti a použili ich pri nácvikoch pozorovaní, roznych cvičení, úloch. Kedže začiatkom školského roka bolo slúbené odmeňovanie tak sa i odmeňovalo. Najlepší členovia dostali odmeny v podobe kníh, máp a iných drobností.
Zoznam odmenených členov:
1. Serina
2. Hutta
3.Tokoly
4.T:Tokoly

Dúfame že i budúci rok budú pokračovať v dobrej práci v našich krúžkoch

1.9. 2008.Nový školský rok

Tento školský rok znova otvárame dva krúžky Alcor a Mizar. .

Aktualizácia 1.9. 2008

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *