Školský rok 2006/2007

 

 

   Budúci školský rok pripravujeme nasledujúce podujatia:

 

Deň astronómie

 

Deň otvorených dverí

 

 

   Pre základné školy pripravujeme tzv. doplnkový program:

 

Besedy so žiakmi základných škôl – v programe bude zahrnutá 20 minútová prednáška na rôzne témy, pozorovanie cez krúžkový ďalekohľad a krátka beseda.

 

   Máme pripravené niekoľko krátkych prednášok. Zoznam bude sprístupnení v odkaze v auguste 2006.

 

Každý piatok o 15,00 hod. bude prednáška s členmi krúžku v CVČ Senica, Sadová ul. Všetci ste pozvaní. Zoznam tém prístupným v auguste 2006.

 

   Na škol. Rok 2006/2007 otvárame astronomický krúžok pre:

 

-        žiakov základných škôl 3 – 6 trieda

-        žiakov základných škôl 7 – 9 trieda

 

Pravidelné návštevy do hvezdárne Sobotište a AK Kunov. Poprípade nejaká návšteva väčšej hvezdárne. Schádzať sa bude každý piatok o 15,00 hod. v CVČ Senica.

 

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *