Projekt "Astronómia deťom"Názov projektu: Astronómia deťom
Fáza: už rozbehnutý
Zahájenie projektu: 23.10.2006
Trvanie projektu: dlhodobý projekt
Ukončenie projektu: Jún 2007
Stručná charakteristika projektu: prostredníctvom tohoto projektu je usporiadavanie prednášok, diskusií, výstav, pozorovaní, propagácia astronómie medzi mladých ľudí, nájdenie nových záujemcov o astronómiu a zaradenie do zaujímoveho krúžku.
Granty: v polovici januára 2007 (bude následovná aktualizácia)
Miesto projektu: n. o. Centrum voľného času "Stonožka" v Senici
Organizuje: n. o. Centrum voľného času "Stonožka" v Senici
Astronomické krúžky pri CVČ Senica
AK Kunov pri AKK
Spolupráca: n. o. Hvezdáreň Sobotište (SZAA Sobotište)
AK Kunov pri AKK

Charakteristika projektu: prostredníctvom tohoto projektu je usporiadavanie prednášok, diskusií výstav, pozorovaní, celý program sa odohráva v Centre voľného v Senici. Podujatia sú vhodné pre žiakov základných škôl od 3.ročníka až do 8.ročníka, študentom Gymnázii a Stredných škôl apod. Každé podujatie je vopred nahlásené a usporiadava sa pravidelne každý mesiac.

Informácie pre školy: Každá škola ak má záujem sa musí prihlásiť vopred aspoň 3 dni pred podujatím. Prehľad podujatí nájdete na tejto stránke.
Treba sa nahlásiť priamo v CVČ Senica, prípadne na e-mail organizátorovy. Ak sa neprihlásite a prídete na podujatie môžete byť odmietnutý ak bude väčší počet záujemcov.

!!! Vstupné : 15 Sk/osoba ( v prípade podľa dohody a počtu žiakov). !!! Platí pre všetkých žiakov a verejnosť.
Časť peňazí zo vstupného pôjde priamo na Hvezdáreň Sobotište ako príspevok a ďaľšia časť pôjde do astronomických krúžkov pri CVČ Senica na kúpu materiálu.
Financie nebudú použité na zaplatenie energií a ani na výplaty. Všetky pôjdu naspäť deťom.


Druhy podujatí:
1. Prednáška s diskusiou + pozorovanie Slnka cez fóliu AstroSolar
- na tejto stránke sa dozviete pripravované prednášky, prednášky sa budú konať pravidelne každý mesiac, vždy na inú tému. V programe bude i diskusia a pozorovanie Slnka cez krúžkový ďalekohľad. Prednášky sa uskutočňujú v spoločenskej miestnosti v CVČ Senica na Sadovej ulic, pomocou notbooku a videoprojektoru. Max. kapacita na jednej prednáške je 60 ľudí. Pre prípadný záujem treba kontaktovať CVČ Senica. Budú sa robiť i pre verejnosť.

2.Prednáška s diskusiou + pozrovanie Slnka cez fóliu AstroSolar priamo na vašej škole- tak ako pri 1. ale na vašej škole. Podmienky: dostatočná miestnosť pre váš počet detí, vetranie, tmavšia miestnosť + plátno alebo biela stena. Vždy sa treba dohodnúť priamo u prednášateľa (vedúci krúžku).

3.Pozorovanie Slnka cez ďalekohľad - na vašej škole alebo v CVČ pri astronomickom úkaze. Všetko bude uverejnené 30 dní vopred. Toto podujatie je i pre verejnosť.

4.Výstavy - Výstava fotografií, v CVČ Senica, pri konci projektu.

Pripravujeme v rámci projektu:
1. prednáška Slnečná sústava , 23.10.2006 (uskutočnilo sa),
Podujatie je vhodné pre žiakov ZŠ 3.-5. ročník, treba sa nahlásiť vopred
Program: 9,00-10,00 - 1.prednáška dve triedy max. počet žiakov - 40
10,00-11,00 - 2.prednáška dve triedy max. počet žiakov- 50 - pozorovanie Slnka pomocou ďalekohľadu
V príprade napriaznivého počasia sa bude podujatie konať a namiesto pozorovanie ukážky Slnka priamo cez internet
odkaz: tu ( v príprave)

2. repríza z 23.10.2006 pre verejnosť, 3.10.2006 (uskutočnilo sa)
, Podujatie pre verejnosť
Program: 9,00-10,00 - prednáška
10,00-11,00 - pozorovanie Slnka
V prípade nepriaznivého počasia namiesto pozorovania sledovanie dokumentárneho filmu.

3. prednáška Hviezdny vesmír, v marec 2007 (dátum bude upresnený 7 dní pred podujatím, Podujatie je vhodné pre žiakov 5-8. ročníkov ZŠ, treba sa vopred nahlásiť
Program: 8,50 - 9,30 - 1. prednáška dve triedy max. počet žiakov 50
8,40 - 10,20 - 2.prednáška dve triedy max. počet žiakov 55
10,25 - 10,50 - 3.prednáška dve triedy max. počet žiakov 55
V programe bude zahrnuté i 10 minútové pozorovanie Slnka , v prípade nepriaznivého počasia sa budú priemietať aktuálne
snímky Slnka. (propram podujatia bude akutalizovaný .15 dní pred podujatím)
odkaz: tu v príprave

4.prednáška téma nezadaná, apríl 2007, Podujatie je vhodné pre žiakov ?-?.ročníkov ZŠ, treba sa vopred náhlásiť
Program: ???
V programe je zahrnuté i 10 minútové pozorovanie Slnka (v prípade priaznivého počasia) Spolupracá i s Hvezdárňou Sobotište.
odkaz: tu v príprave

Poznámky: pozorovanie Slnka sa robí fóliu AstroSolar, ktorý prepúšta 0,001% slnečného žiarenia, teda je bezpeční. Pri pozorovaní Slnka bude použitý nový krúžkový ďalekohľad Celestron 114/900. a pri pozorovaní v školách zapožičaný Fomei 700/76. Prednášky budú v spoločenskej miestnosti max. pačet ľudí 60 v CVČ Senica. Technické zázemie pre prednášky: Notbook Acer 2313NLC pripojený priamo na internet a zapožičaný videoprojektor. (V budúcom období bude zakúpený nový notbook)

tu sa môžete prihlásiť na naše podujatia

Galéria, fórum, chat, ... kliknite tu


(aktualizované 23.2. 2007)


späť Hlavná stránka

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *