Norma č. 5                                                         10. února 1992 D

 

MALTÉZSKÝ PSÍK

(bichon maltais, maltese)

 

Původ:                                    Střední Středomoří

Patronát:                                Itálie (27.11.1989)

Překlad:                                  pí. Michele Schneider

Použití:                                   Společenský a doprovodný pes

Zatřídění FCI:                    Skupina 9 (společenští a doprovodní psi)

                                                                          Podskupina 1 (bichoni a příbuzné rasy)

 

Krátký historický přehled

Jméno naznačuje, že pochází z Malty, adjektivum “maltais” pochází ze židovského slova “malat”, které značí útočiště nebo přístav. Tento židovský slovní kořen nacházíme u označení řady názvů přímořských míst, jako např. v názvu jadranského ostrova Meleda, sicilského města Melita a stejně tak v názvu ostrova Malta. Předkové tohoto malého psíka žili v přístavech a pobřežních místech centrálního Středomoří kde hubili myši a krysy, které se houfně množily v přístavních skladech a ve skladovacích prostorách lodí. V seznamu známých evropských psů se zmiňuje Aristoteles (384 - 322 před n. l.) také o rase malých psů, které nazýval latinským jménem “canes melitenses”. Tento pes byl znám v antickém Římě, latinský průvodce úctyhodných žen. Obrázky maltézského psíka řady malířů renesance ukazují tohoto malého psíka v salónech této epochy po boku krásných žen oné doby.

 

Všeobecný vzhled

Malý, s protaženým trupem, pokrytým velmi dlouhým, bílým vlasovým pokryvem. Velmi elegantní, nosí hlavu hrdě a ušlechtile.

Důležitá proporce

Délka trupu předstihuje výšku kohoutku o cca 38%. Délka hlavy odpovídá 6/11 výšky kohoutku.

Chování a povaha

Živý, něžný, velmi učenlivý, velmi inteligentní.

Oblast Obličeje

Hlava

Délka hlavy odpovídá 6/11 výšky v kohoutku. Je spíše široká, její šířka převyšuje o něco polovinu délky.

Lebka

Vrchní část hlavy je o něco delší, než čenich, šířka mezi oblouky lícní kosti odpovídá její délce a je proto širší jako polovina délky hlavy. V sagitálním směru je tvar lehce oválného, vrchní lebeční partie hlavy je malinko výrazná, čelní vráska není viditelná, poněvadž je málo výrazná. Boky lebky jsou téměř vyduté.

Stop

Čelní stupeň je silně zvýrazněný a tvoří úhel 90° .

Nos

V prodloužení hřbetu nosu stojí jeho přední strana, pozorováno z profilu, kolmo. Je velký, nozdry rozevřené, zakulacený a bezpodmínečně černě pigmentovaný.

Čenich

Jeho délka odpovídá 4/11 délky hlavy, je tedy o málo kratší než polovina její délka. Partie pod očima je dobře tvarovaná. Výška je o 20% menší než její délka. Boky jsou vzájemně vodorovné, přesto nesmí čenich při pohledu ze předu vypadat čtyřhranně, protože jeho čelní strana přechází obloukovitě do bočních stran. Nosní hřbet s výraznými vráskami je přesně v jeho přední části.

Pysky

Při pohledu na místě spojení tvar otevřeného oblouku. Jsou výškově málo vyvinuté a ohrnutí úhlu rtu pysku (oko) není viditelné. Horní a dolní pysky plně lícují, takže při bočním pohledu je čenich dospod ohraničen spodní čelistní kostí. Okraje pysků musí být bezpodmínečně černě pigmentované.

Čelisti

Čelisti jsou normálně vyvinuté, lehké, dokonale do sebe zapadající. Kost spodní čelisti, jejichž větve jsou po celé délce rovné, nejsou v přední partii ani vyčnívající, ani ustupující dozadu.

Zuby

Zubní oblouky dokonale do sebe zapadají a uzavírají se nůžkovitě. Zuby jsou bílé, chrup je dobře vyvinutý a s plným počtem zubů.

Uši

Uši jsou skoro trojúhelníkové, šířka přibližně 1/5 jejich délky. Jsou nasazeny vysoko nad lícní kosti, sotva vztyčené, visí a přiléhají ke stranám lebky.

Oči

Oči jsou otevřené, živého a soustředěného výrazu, jsou větší než běžné a při otevřených víčkách skoro kulaté. Víčka mají dobrý kontakt s očními koulemi, které nesmí být umístěny příliš hluboko, ale jen lehce, téměř v úrovni hlavy, vystouplé. Oči jsou posazeny čelně v téměř stejné rovině. Při pohledu z boku nesmí být vidět blána oční koule, oči jsou tmavě okrové, okraje očních víček černé.

Krk

Přestože je bohatě pokryt vlasem, odděluje se jasně poznatelně od šíje. Délka odpovídá asi polovině výšky kohoutku. Krk je vzpřímený a nesmí být viditelná holá kůže.

Trup

Délka trupu přesahuje o 38% výšku kohoutku, měřeno od ramenního kloubu ke kloubu kyčelnímu.

Horní linie

Vrchní linie se svažuje k nasazení ohonu přímočaře.

Kohoutek

Kohoutek maltézského psíka vyčnívá lehce ze hřbetní linie.

Hřbet

Délka hřbetu odpovídá cca 65% výšky v kohoutku. Hrudní koš je prostorný a sahá o něco níže než výška loktu. Žebra jsou silně klenutá. Obvod hrudníku přesahuje 2/3 výšky v kohoutku.

Hrudník

Hrudní partie je velmi dlouhá.

Záď

V prodloužení hřbetní - bederní linie je záď velmi široká a dlouhá, její sklon k horizontále je 10° .

Ocas

Ocas je nasazený v prodloužení zádě, u kořene silný, na konci tenký. Délka odpovídá cca 60% výšky v kohoutku. Vytváří jeden velký oblouk jehož konec leží mezi kyčelními kostmi a dotýká se zádi. Tolerován je ocas zakřivený na jednu stranu trupu.

Končetiny

Přední končetiny

Celkově pozorováno přiléhají pření končetiny dobře k tělu a nohy jsou správně kolmé.

Plec

Délka plece odpovídá 1/3 výšky v kohoutku a je o 60° až 65° skloněná k horizontále. Ve vztahu k těžnici trupu je téměř kolmá.

Nadloktí

Nadloktí je delší než rameno, měří 40 až 45% výšky v kohoutku jeho sklon k horizontále je 70° . V horních 2/3 dobře připojeno k trupu a jeho podélný směr je 70° . V horních 2/3 dobře připojeno k trupu a jeho podélný směr je téměř paralelní s těžnicí trupu.

Loket

Loket je paralelní s těžnicí trupu.

Předloktí

Suché, s málem viditelných svalů, ale ve vztahu k velikosti této rasy je stavba kostí silná. Je kratší než nadloktí a měří 33% výšky v kohoutku. Výška, měřená mezi základnou po špičku loketní kosti je cca 55% výšky v kohoutku.

Zápěstí

Je pokračováním svislé linie předloktí, velmi pohyblivé, bez hrbolů, pokryto jemnou kůží.

Záprstí

Má stejné znaky jako zápěstí a z titulu své malé délky stojí kolmo.

Tlapky

Jsou kulaté, prsty dobře sevřené a klenuté, bříška a polštářky prstů jsou černé, drápky jsou rovněž černé, nebo mají alespoň tmavou barvu.

Zadní končetiny

Stavba zadních končetin je ze silných kostí, celkově pozorováno jsou vzájemně paralelní, ze zadního pohledu jsou od sedací kosti až k zemni kolmé.

Stehno

Je vybaveno silným svalstvem, zadní ohraničení je klenuté. K těžnici trupu je paralelní, v kolmém směru probíhá odshora dolů a zepředu dozadu poněkud skloněné. Jeho délka je blízká 40% výšky v kohoutku a šířka pokračuje o něco málo délku.

Lýtko

Má sotva viditelný žlábek mezi kostí a zadní šlachou. Lýtko je skloněno k horizontále o 55° . Je o něco delší než stehno.

Hlezno

Přední úhel sklonu je 140° .

Nárt

Dráha mezi základnou a špičkou hlezna je o něco málo delší než 1/3 výšky v kohoutku. Jeho délka odpovídá výšce hlezna. Nárt je zcela kolmý.

Tlapky

Tlapky jsou kulaté jako přední, s kterými má společné i všechny znaky.

Způsob chůze

Chůze rovnoměrná, razantní, volná v klusu s krátkými a velmi rychlými kroky.

Kůže

Na celém těle dobře přiléhající, pigmentovaná tmavými skvrnami, zvláště na hřbetě vínově červeně zbarvenými. Okraj očních víček a okraje pysku jsou černé.

!!!  Jakost osrstění  !!!

Srst hustá, lesklá, zářivá, těžce splývající a hedvábné struktury, na celém těle dlouhá a zůstává v celé délce rovná, bez stop vlnění a kadeření. Na těle musí délka srsti překračovat výšku v kohoutku a splývat těžce k zemi jako dobře sedící přehoz, který přiléhá těsně k tělu, aniž se rozevírá nebo tvoří vlny a uzlíky. Vlny a uzlíky jsou přípustné jen na předních končetinách od loktů k tlapkám a na zadních končetinách od kolen k tlapkám. Podsada není. Na hlavě je srst velmi dlouhá, až se mísí s vousy a na lebce tak dlouhá, že se při splývání mísí se srstí na uších. Na ocase splývá vlas na jednu stranu trupu, to znamená ne jeden bok a jedno stehno.

Zbarvení srsti

Zbarvení čistě bílé, přípustný je jen odstín bledé slonoviny. Stopy oranžové, které vyvolávají dojem špinavé srsti, jsou tolerovány, ale nežádoucí a představují nedokonalost.

!!!  Hmotnost a výška  !!!

Hmotnost:              3 - 4 kg

 Výška:     pes      21 - 25 cm

                 fena    20 - 23 cm

Vady  !

Každá odchylka od výše uvedeného popisu musí být posuzována jako vada, jejíž ohodnocení musí být stanoveno v přesném vztahu ke stupni odchylky, toto platí rovněž pro oboustranné šilhání a pro případ, že délka trupu překračuje výšku v kohoutku o 43%.

!!  Těžké vady  !!

Zřetelně zvlněný nosní hřbet, výrazný předkus nebo podkus, čímž je znetvořen vzhled čenichu. Velikost psů přes 26 cm, nebo pod 19 cm, u fen přes 25 cm a pod 18 cm.

!!!  Diskvalifikační vady  !!!

Výrazná divergence nebo konvergence ohraničující linii lebky nebo čenichu, celková depigmentace nosu nebo jiná barva nosu než černá. Předkus, skleněné oko, celková depigmentace očních víček, bezocasost, vrozená nebo přivoděná pahýlovitost ocasu, kadeřavá srst, každá jiná barva než bílá, s výjimkou bledé slonoviny, různobarevné skvrny, bez ohledu na jejich rozsah.

Psi musí mít dvě zjevně normální varlata, zcela spadlá do skrotu.

 

 

 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *