Hrdinův průvodce peklem

Popis postav

Válečník

Válečník je krvežíznivá osobnost preferující hrubou sílu před inteligencí a magií. Mezi jeho nejlepší přátele patří dobré obouruční zbraně a magická, plná plátová zbroj (Armor Class alespoň 200). Přestože je schopen naučit se téměř všechna kouzla, jejich aplikace není zrovna moc efektivní, a tak je ve většině případů i zcela zbytečná. Jediná kouzla, která jsou efektivní jsou Town portal, Healing, Chain Lightning, Fire Wall, Teleport a Stone curse. Jeho základní vlastnosti je opravování poškozených věcí.

Zlodějka

Zlodějka balancuje kdesi na rozhrání mezi válečníkem a čarodějem. Nalezne uplatnění zejména při boji na dálku (lukem), ale i při aplikace magie (na vyšších úrovních Mana shield přijde vhod). Mezi její základní vlastnosti patří schopnost odstraňování pastí.

Čaroděj

Čaroděj je jedna z nejsilnějších postav ve hře a jen málokterý válečník či zloděj se s ním může měřit. Přestože na nižších úrovních je slabost sama, po dosažení přibližně třicáté se začínají jeho schopnosti prudce zvyšovat a stkví se téměř neporazitelným. Mezi jeho základní kouzla patří Mana shield, bez kterého nemá nejmenších šancí, Fireball jako nejlepší útočné kouzlo, Chain Lightning pro jeho vysoký rozsah ničivosti a Teleport pro vrozenou lenost.Jeho základní vlastností je dobíjení magických holí.

Vlastnosti všech těchto postav jsou popsány v příloze.

Bestiář

Přestože ve hře existuje 19 základních typů nestvůr, jejich skutečný počet je vzhledem k různým variacím stejného typu (vzhledu) daleko vyšší. Variace se navzájem liší pouze vlastnostmi a barvou, jinak vypadají docela stejně.

Kostlivci (Skeletons)

Variace: Skeleton, Skeleton Captain, Burning Dead, Burning Dead Captain, Corpse Axe, Corpse Bow, Corpse Captain, Horror, Horror Captain.

Tedy, jak vidíte, kostlivci jsou, co se týče variací, docela početná rodinka. Vyskytují se v patrech 1-6 a nejlepší způsob, jak se s nimi vypořádat, je bít je. Ideální kouzlo je Holy bolt. Pro čaroděje: Burning Dead je odolný (později imunní) vůči ohnivým kouzlům a Horror vůči bleskům. Jako jedna z mála příšer jsou kostlivci nebojácní a nikdy neutíkají z boje.

Kulhalové (Fallen Ones)

Variace: Fallen One, Carver, Devil Kin, Dark One.

Kulhalové jsou malá, ošklivá a protivná stvoření vypadající jako skřet. Poskakují v levelech 1-5. Pokud nemáte silnější zbroj, mohou občas docela nepříjemně snížit váš počet životů. Jsou velice bojácní, a tak zabijete-li v jejich blízkosti příšeru, rozprchnou se do dalekého okolí, což někdy docela drásá nervy. Dark Ones jsou odolní vůči bleskům, takže je radši bijte ohnivými kouzly.

Hopsalové (Scavengers)

Variace: Scavenger, Plague Eater, Shadow Beast, Bone Gasher.

Hopsalové jsou velice otravná stvoření vyskytující se v levelech 1-6. Mezi jejich speciální vlastnosti patří útěk z boje (pokud jsou zranění) a následné pojídání padlých mrtvol, čímž dosahují jistého stupně regenerace. Působí na ně snad všechna kouzla i zbraně.

Zombíci (Zombies)

Variace: Zombie, Ghoul, Rotting Carcas, Black Death.

Zombíci jsou veskrze neškodná stvoření, která se pohybují velice pomalu, čehož se dá obratně využít. Jedině Black Death je neskonale nepříjemná příšera a rozhodně si ho nikdy, za žádnou cenu, nepouštějte k tělu, protože s každým úspěšným zásahem vám odebere jeden život (permanentně) a to je velice nepříjemná věc.

Létavci (Fiends)

Variace: Fiends, Blink, Gloom, Familiar.

Létavci patří do skupiny obtížného hmyzu a i tak je s nimi potřeba zacházet. Vypadají jako netopýři a v klidu si poletují v levelech l-8. Jejich jedinou výhodou je, že jsou tak malincí a obratní, že dá občas docela fušku se do nich strefit, ale pokud se vám to povede, jsou téměř na 100% mrtví vzhledem k jejich malému počtu životů. Jedině verze Familiar je o něco tužší, protože dokáže na blízko používat kouzlo Lightning, vůči němuž je také imunní.

Neviditelní (Hiddens)

Variace: Hidden, Unseen, Stalker, Illusion Weaver.

Hidden je sice legračně vyhlížející příšerka, přesto dokáže občas docela slušně naštvat. Vyznačuje se schopností stát se neviditelnou. Většinu variací porazíte docela bez problémů, krom poslední - tedy Illusion Weavera, který je pro slabšího mága velkým problémem. Navíc je docela odolný a později i imunní vůči ohni. Pokud Hidden prchne z boje a zmizí, je vysoká pravděpodobnost, že se stihne alespoň částečně zregenerovat, proto je nepouštějte z dohledu.

Klanové (Goat Clans)

Variace: Flesh Clan, Stone Clan, Fire Clan, Night Clan.

Klan je první ze zde uváděných příšer, s kterou byste mohli mít vážnější problémy. Vyznačuje se opravdu vysokou rychlostí a obratností v boji. Nejlepší obranou proti němu je rychlý útok anebo silná zbroj. Fire Clan je odolný, později imunní vůči ohni.

Gargojlové (Gargoyles)

Variace: Winged Demon, Gargoyles, Blood Claw, Death Wing.

Gargojlové jsou poletující démoni, na které můžete narazit jak v katakombách, tak i v Cave. Protože se pohybují docela pomalu, nebudou pro většinu dobrodruhů představovat hrozbu. Pokud vás však dožene a strefí se, většinou už nepustí. Jeho velkou výhodou je fakt, že se umí regenerovat (když ho necháte chvíli v klidu, tak si sedne na zem a vesele regeneruje). Winged Demon je odolný vůči ohni a Gargojl vůči bleskům.

Tlusťoši (Overlords)

Variace: Overlord, Flayed One, Mud Man, Toad Demon.

Tlusťochy je možno zařadit mezi odpočinkové příšery. Vzhledem k jejich neohrabanosti a nemotornosti je možno použít téměř všechny způsoby destrukce. Pokud se jim někdy vynímečně podaří útok, docela to zabolí.

Rohatci (Horned Demons)

Variace: Horned Demon, Mud Runner, Frost Charger, Obsidian Lord.

Rohatce je možno pokládat za vůbec jednu z nejpříjemnějších příšer. Vždycky hezky vlezou do rány, nemají velkou sílu a je za ně poměrně hodně zkušeností. Setkat se s ním je vždy taková malá oslava. Pouze Fros Charger je odolný vůči bleskům.

Plivači (Pit Beasts)

Variace: Acid Spiner, Poison Spitter, Pit Beast, Lava Maw.

Plivači patří mezi nejhorší příšery, jaké je možno v Diablu potkat. Plivají kyselinové koule, proti kterým není žádné větší obrany než úniku. Pokud se vám dostanou na tělo, dokáží taky poměrně slušně zredukovat životy. Lava Maw je imunní vůči ohni.

Ohnivci (Magma Demons)

Variace: Magma Demon, Blood Stone. Hell Stone, Lava Lord.

Ohnivci jsou podivně vypadající kulhající stvoření vrhající lávové zámotky. Pro válečníka s vysokou odolností vůči ohni nepředstavují velkou hrozbu. Výhodnější jsou blesky, protože většina z nich je proti ohnivým kouzlům imunní.

Bleskači (Storm Lords)

Variace: Red Storm, Storm Rider, Storm Lord, Maelstrom.

Bleskači patří do kategorie relativně odpočinkových příšer. Jejich síla nikterak nevybočuje z průměru a jedinou nevýhodu při boji s nimi představují blesky, které metají s docela slušnou kadencí. Zvláště, je-li jich víc, vyústí to občas v docela nepřehlednou bitku, kdy nemáte ponětí, co se kolem vás děje. Jsou imunní vůči bleskům.

Ještěrohadi (Cave Vipers)

Variace: Cave Viper, Gold Viper, Fire Drake, Azure Drake.

Ještěrohadi se vyskytují převážně v úrovních Cave a Hell. Občas dokáží člověku docela solidně zatopit (zvláště je-li jich hodně). Jedinou možností, jak s nimi bojovat, je být dostatečně “silný“. Fire Drake je odolný vůči ohni, Gold Viper vůči bleskům a Azure Drake je odolný vůči ohni i bleskům.

Démoni (Slayers)

Variace: Slayer, Guardian, Vortex Lord, Balrog.

Démoni jsou nejvyšší příšery, jaké je možné v této hře potkat. Vaší maličkou postavičku převyšují o tři hlavy, takže jste při setkání s nimi rádi, že jste rádi. A jakoby nestačila jejich velikost a síla, ještě po vás plivají Inferno, takže není na škodu mít dostatečnou odolnost (resist) vůči ohni. Nenechejte se zastrašit jejich velikostí a bijte je zbraněmi i kouzly. Pozor ale: jsou imunní vůči ohni.

Mágové (Advocates)

Variace: Counselor, Magistrate, Cabalist, Advocate.

Mágové mají jednu nepříjemnou vlastnost: dokáží zmizet (teleportovat se ) pryč ještě před tím, než přijde finále pořádného výprasku. Metají po vás všechna možná kouzla od Charged Boltu až po Firebally, takže si dávejte dobrý pozor. Ostatně i Lazarus patří mezi mágy - rozdíl je jen v tom, že je “trochu“ odolnější a má silnější kouzla. Kromě Magistrátů jsou všichni odolní vůči ohni a Cabalisti a Advokáti navíc imunní vůči bleskům. Pokud budete hrát na obtížnost “Hell“ jsou Advokáti imunní proti všemu.

Ženský (Succubi)

Variace: Succubus, Snow Witch, Hell Spawn, Soul Burner.

Není s nimi žádná dohoda, metají po vás Death Stary (doporučuji vysokou odolnost vůči kouzlům - Magic) a prostě všemožně znepříjemňují život dobrodruha. Pokud hrajete za válečníka, je nejlepší mezi ně vlítnout (zachumlovat se) a rozdávat rány na všechny strany, než se rozutečou (popřípadě je zbaběle nahnat do rohu). Snow Witch je odolná vůči bleskům, Hell Spawn je vůči nim imunní a Soul Burner je odolná vůči bleskům a ještě imunní vůči ohni.

Rytíři (Black Knights)

Variace: Black Knight, Doom Guard, Steel Lord, Blood Knight.

Rytíři jsou asi nejsilnější bestie v Diablu. Pokud nejste dostatečně silní, radši si jich nepouštějte moc k tělu, mohlo by vás to mrzet. Jinak Black Knight je odolný vůči bleskům, Doom Guard vůči ohni, Steel Lord vůči ohni + imunní vůči bleskům a Blood Knight je odolný vůči bleskům a imunní vůči ohni.

Mimo tyto základní typy příšer se budete občas setkávat s jejich náčelníky, s tzv. zdroji světla. To jsou nestvůry, které mají vlastní jméno a většinou jsou silnější než jejich rodoví příbuzní. Hlavní však je, že z nich vždycky vypadne nějaká magická věc.

KOUZLA

V multiplayeru není možné se naučit kouzla Identify, Nova, Apocalypsa. Dále jistě víte, že čím je vyšší úroveň kouzla, tím je i dané kouzlo silnější, stojí méně many atd... Maximální úroveň kouzel je 15, ale je možno ji překročit pomocí např: Thinking Capu, Angels Staff atd. Prostě věcí, které zvyšují kouzlům úroveň.

OLTÁŘE (SHRINES)

Oltáře jsou místa, po jejichž aktivaci se vždy něco významnějšího stane. Například se vám mohou zvýšit vlastnosti, úroveň kouzel atd., bohužel se mohou taky snížit. Oltářů jsou desítky a většina jich je popsána na této stránce pod odkazem oltáře.

Příjemnou zábavu.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *