Half-Life

Část první: Základna

Až vlak zastaví a zřízenec vám otevře, počkejte, až s vámi dojde ke dveřím, a tlačítkem “use” ho požádejte o otevření. Projděte kolem vrátnice a dejte se první pravou odbočkou. Hned na další křižovatce se dejte opět doprava. Po chvíli se dostanete do šatny, kde za rohem použitím počítače otevřete kryt vašeho stejnokroje, který si vezměte. Ještě než opustíte šatnu, tak se podívejte za roh k záchodkům. Automat na zdi není na kondomy, jak by se mohlo zdát, ale na energii - držte tlačítko use, a on vám přidá energii až do 100%, případně do vypršení kapacity automatu, která je zhruba 50%. Jděte zpět, na křižovatce jděte rovně, sjeďte výtahem a postupujte dále, až se dostanete takřka k samotnému cíli, ke dvěma vědcům. Ti se, ještě než vám otevřou vrata, chvíli vykecávají. Uvnitř haly vylezte žebříkem k počítači, až se otevře kryt tlačítka, tak jej stiskněte a čekejte zhruba minutu. Odsuňte vozík do bleskometu, a zkáza je tu.

Po atmosférických střizích se budeme vracet zpět. První dveře si musíte otevřít sami - kontrolní panel vedle nich je rozbitý, použijte druhý. Vyjeďte výtahem nahoru, další kontrolní scanner vám musí aktivovat afroamerický vědec, kterého o to požádejte tlačítkem “use” (tím defaultně nastavujete “follow up” mód, aktivovaný člověk pak jde za vámi - vhodné především v případě strážných, kteří zabíjejí za vás). Pozor na paprsek, za chvíli vám uvolní cestu dále, za rohem pak opět pozor na červený paprsek. Před dveřmi leží páčidlo které seberte a hned si s jeho pomocí uvolněte cestu dveřmi. U dalších dveří zhlédněte dojemnou havárii výtahu, opět použijte páčidlo a vylezte po žebříku nahoru. Zde se poprvé setkáte s monstry, připomínám, že voják je na vaší straně. Poté, co zbije dvě potvory, si můžete v praxi vyzkoušet výše uvedenou radu, přikažte mu, ať vás následuje, a po chvíli vám přijde vhod (druhá možnost je zabít ho páčidlem a získat tak pistoli).

Jděte směrem k vrátnici, kde dírou u země prolezte do vedlejší místnosti (hned u vchodu máte možnost prvního doplnění energie) a vylezte na druhém konci. Po chvíli poklidné chůze narazíte na umírajícího hlídače, který poslouží zbraní. Projděte dále a zabíjejte, až narazíte na díru v zemi, na jejímž dně je vidět voda. Skočte dovnitř a seznamte se s prostorem - není příliš rozsáhlý, na jednom místě vidíte podobný otvor, jinde je tlačítko - stiskněte jej, voda začne stoupat, a vy můžete vylézt z druhého otvoru. Po chvíli narazíte na výtah, který je nutné spustit pákou. Dole je poměrně slušné množství potvor, takže určitě využijete automat na energii. Za rohem narazíte na mostek, který by se ovšem pod vámi propadl, takže opatrně vyskočte na trubky napravo. Přeskákejte na protější stranu a páčidlem vyrazte otvor ve zdi. Vlezte dovnitř, páčidlem si vyrazte otvor v zemi a skočte až dolů. Dostanete se k nějakému kanálu. Zde doporučuji nejdříve odpravit potvoru na protějším břehu, která je nebezpečná svými střelami. Dejte také pozor na lana - nejde vlastně o lana, ale návnady na stropě přisátých monster. Na pravém konci si můžete doplnit energii, na levém pak skočte do vody (dá-li se to tak nazvat), projděte průlezem, za rohem vylezte po žebříku a pokračujte dále.

V další hale vylezte po žebřících nahoru a po bednách přeskákejte na druhý konec. Projděte bludištěm chodeb, a objevíte se na druhé straně chodby přes kanál, kde ovšem chyběl most. Za rohem vyjeďte výtahem nahoru a tam vlezte otvorem u země do větrací šachty (uvnitř si můžete rozsvítit, standardně tlačítkem “f”). Projděte do další místnosti, kde vypněte elektřinu. Nyní můžete projít chodbou, kde jste předtím museli vlézt do šachty. Zahněte doleva a projděte až úplně dozadu (krabice rozbijte páčidlem). Tam naleznete brokovnici a dostatek nábojů. Vraťte se a vlezte oknem do zatopené místnosti. Zde pozor, pokud nevypnete světlo, pohyb ve vodě vám ubírá energii. Vlezte do větrací šachty a pod větrákem se proplazte. Po chvíli se pod vámi propadne zem, bedny musíte pomocí tlačení nebo tahání (tlačítko “use” a pomalé couvání) postavit tak, abyste po nich mohli vyskákat na žebřík. Vlezte nahoru, rozbijte otvor v zemi a vykoukněte do další místnosti (zatím neskákejte dolů).

A nyní pozor - jakmile vykouknete, začne vás ostřelovat automat na zdi. Je třeba rychle seskočit dolů, schovat se za krabici (nikoliv dřevěnou) a proplazit se pod automat, který zde vypnout. Poté se v klidu vydejte sebrat munici do místnosti proti ostřelovacímu automatu a po schodech nahoru. Strážného v žádném případě nezabíjejte, prokáže vám skvělou službu zabitím několika nebezpečných potvůrek. Další prostory vyčistěte a jinak se dejte první doleva a rovně. Projděte dále a po schodech rychle vyběhněte nahoru, jinak vás sejme další ostřelovací automat. Na prvním rozcestí se dejte doleva dolů, najdete tam pár granátů i jinou munici. Vraťte se zpět, doplňte energii a jedeme dál. Halu opět vymlátíte a zahrazenou chodbu si uvolníte páčidlem. Vejděte do mrazícího boxu, pak doleva, rovně a doprava a za chvíli na světe stiskněte tlačítko. Spustí se transport masa. Vraťte se ke vstupu do mrazicího boxu, vylezte po žebříku na polici, vlezte do šachty a projděte až na místo, kde se posouvá plošina - ve správný okamžik přeskočte do protější šachty, projděte dále, vyskákejte do další šachty a objevíte se pod schody. Vyjděte po nich nahoru. Oknem, kterým před vámi vyskočí vědec, vlezte dovnitř a napakujte se municí. Nyní již kromě pár monster nic nebrání jít dále do výtahové šachty. Výtah bohužel nefunguje, takže musíme opatrně vyskákat po žebřících. Pozorně sledujte vědce, ať nepropásnete jeho efektivní pád. Nahoře rozbijte strop výtahu, seskočte do něj a dveřmi ven.

Zde se poprvé setkáte s automatem na brnění - je oranžové barvy a visí hned vedle energie. Nepodceňujte jej, je stejně důležitý. Jděte chodbou dále. Červené paprsky můžete ignorovat. Rychle se přesuňte na pravou stranu, mrtvému vojáku odeberte kulomet, kterým sejměte automatický ostřelovací stojan. Projděte dále - zelené paprsky už jsou smrtící, takže vždy opatrně (z velké dálky) odstřelte přístroj, který je uchycen na zdi a vydává onen paprsek. Jděte chodbou dále, v další místnosti opět sejměte automatické ostřelovací stojany (tentokrát čtyři), vyskákejte po bednách a po kluzké zemi se opatrně vyhněte výtahu a dejte se doprava. Po žebřících vylezte na nejvyšší plošinu, sejděte dolů, zabijte prvního vojáka a přivolejte si výtah.

Tady už je členů speciálních jednotek daleko více, pozor na ně, jsou mnohem chytřejší než všechny potvory - nebezpečí představují hlavně granáty, které se dají lehce přehlédnout. Pozabíjejte je, vyskákejte po schodech nahoru a rovně. Na křižovatce se vy, kteří máte málo energie, dejte doprava (doplňte si jí a vraťte se), vy kteří máte dost rovnou doleva. Zničte stojany, další vojáky a další vojáky a další vojáky a výtahem nahoru konečně na čerstvý vzduch. Zde opět opatrně likvidujte vojáky a pozor na vrtulník. Raději se na volném prostranství dlouho nezdržujte a skočte stavbou uprostřed zpět dovnitř. Doplňte energii a brnění a otevřete dveře. Slezte či seskákejte pár pater do větrací šachty, odkud vedou tři další šachty, správná je ta spodní až u dna, ale doporučuji prolézt všechny, je tam dost munice. Ta správná vede k další křižovatce, kde po žebříku vylezte do prostřední šachty a dostanete se na místo, kde jste poprvé spatřili automat na brnění. Na počítači otevřete dveře do sila a běžte tam.

Páčidlem si udělejte cestu, na ovládacím pultu stiskněte tlačítko a výtahem sjeďte dolů. Skočte na vehikl (tlačítkem “use” jej uvedete do pohybu a volíte rychlosti a směr) a jeďte až na konec dráhy, přičemž monstra samozřejmě nemilosrdně likvidujte. Vylezte na ochoz napravo, proplazte se podél trubky dozadu a doleva a vylezte po žebříku na trubku, do níž pak skočte a pokračujte dále. Zde opět přeskákejte po trubkách do rozlehlé haly, kde je třeba dostat se, jak jinak než po trubkách, na výtah. Nejprve si však po šikmé plošině dojděte pro zaslouženou dávku energie. Výtahem vyjeďte nahoru a po ochozu projděte dovnitř sila.

Otevřete si jedny dveře, druhé, a zde narazíte na první velkou potvoru. Vědce zachránit nelze, tlačítko “test fire” zatím nefunguje, takže se vydejte dále, granáty si od ní držte odstup a seskočte do prostředního patra, kde vylezte ze sila ven. Zde musíte opatrně přelézt na druhý konec, pokud jste sejmuli barely, tak balancujte na úzké modré trubce. Do fuel roomu se přímo nedostanete - musíte oklikou. Sejděte žebříkem, rozbijte poklop a opět dlouhým žebříkem dolů. V kanále se otočte čelem vzad, na křižovatce doleva a vystoupejte zpět. Dojdete k velkému větráku, který je ovšem vypnut a je třeba to změnit - slezte tedy opatrně po žebřících k vypínači, stiskněte jej a rychle vystoupejte zpět nahoru. Až se větrák roztočí, skočte do něj a poněkud nerealisticky budete vyvezeni až na samotný strop. Tam si páčidlem udělejte cestu do šachty, odkud prolezte do další místnosti. Zapněte Oxyd, Fuel a vraťte se zpět k potvoře. Nyní seskočte do spodního patra, opatrně přeskákejte přerušené ochozy. Projděte dále, spusťte výtah, nasedněte do něj a sjeďte dolů (zasekne se a budete muset použít žebřík). Zde zapněte na obou stranách generátor a opět se vraťte k potvoře, tentokrát však až k tlačítku “test fire”, které nyní funguje.

Tříhlavý drak to má za sebou. V jeho kutlochu vás sice nečeká princezna, ale přesto se tam vydejte. Vodou proplavte do dalších podvodních kanálů, žebříkem slezte pro energii a brnění a po trubkách opatrně přejděte na druhý konec, kde vlezte do jiné trubky (dost už trubek, bože!). Prolezte až na konec, kde se propadnete do místnosti (což může být problém, pokud máte málo energie, cca 30-40% stačí jen tak tak). Zde rozbijte páčidlem bedny, získáte kromě další energie i novou zbraň. Chodbou projděte dále, zde je další nepříjemné monstrum, se kterým se do křížku nepouštějte a raději proběhněte do chodby přímo před vámi. Na křižovatce se dejte doleva a po schodech nahoru. Chodbou pokračujte dále, za chvíli se dostanete přímo mezi speciální jednotku, takže se připravte na tuhý boj. Poblíž jsou však dva automaty s energií, jeden s brněním a něco je i v bednách, takže to zvládne myslím každý. Po likvidaci všeho živého sjeďte výtahem dolů, zamiřte na jednu z min umístěných na zdi a ve chvíli, kdy se vracíte zpět nahoru, vystřelte - nemělo by se vám nic stát. Opět dolů, nyní už můžete nerušeně projít dále.

Jděte doleva, po točitých schodech sejděte až dolů, do vody - tam odstraňte překážející bednu. Jděte po schodech do mezipatra, kde nyní můžete spustit i druhý větrák. Vraťte se až k oné potvoře na křižovatce. Dejte se hned první odbočkou doleva, na konci je generátor, který je po spuštění pro monstrum osudný. Dveřmi nebezpečné probíjení obejděte a vraťte se ke křižovatce. Zde nasedněte na vehikl a postavte jej na točnu. Nyní běžte směrem k místu, kde byla speciální jednotka, ale než se pustíte propadlou chodbou dále, vyskočte žebříkem nahoru a páčidlem si udělejte cestu do ovládací místnosti. Zde stiskněte páku (natočí točnu), doplňte brnění a vraťte se na točnu. Vláčkem jeďte dopředu, rozrazíte bedny a jedeme dále. Od strážného získáte další instrukce a pokračujete další točnou (nezapomeňte nejdříve odstřelit přísavky na stropě), skrz vodu a stále dále. Po krátké jízdě si všimněte místa, kde je po levé straně jeřáb. Jeďte ještě kousek na křižovatku, zastavte a pěšmo se dejte doprava. Po krátkém boji budete moci tlačítkem jeřáb odstranit a uvolnit si tak cestu. Vraťte se k vláčku, zacouvejte před jeřáb a vystřelte do výhybky a odbočte vlevo. Zaparkujte na točně, a ještě než vyjedete dále, vyčistěte okolí. Nahoře jeďte rovně (jinak to ani nejde), za zatáčkou zastavte a běžte po schodech vpravo nahoru. Vyčistěte chodbu, postupujte dále, pod schody je vstup do podzemní šachty, kde je pár balíčků energie. Vraťte se zpět pro vlak a jeďte rovně (pozor, je tam mina). Dojeďte až na samotný konec, opět vyčistěte okolí (pozor především na velmi dobře chráněné dělo, které musíte zneškodnit blízka zabitím vojáka, který jej ovládá. Nyní otevřete červené dveře a dostanete se k raketě, kterou musíte vypustit.

Slezte o patro níže a nasedněte na další vláček. Před jízdou ještě nezapomeňte zneškodnit miny nastražené na zdi před vámi. Jeďte až na samotný konec, kde se dejte doprava. Zde by se nějak měla zvednout závora na vzdálenější koleji, já však bohužel nevím jak, takže musíme pěšky. Dojdete k slušně obrněné hale, kde vše vymlaťte (pokud se vám nějak podařilo otevřít předchozí závoru, zvedněte si zde další) a jdeme dále do tunelu. Napravo máme výtah, vyjedete-li ovšem nahoru, máme zahrazenu cestu bednami výbušnin. Sjeďte dolů, vhoďte do výtahu časovaný granát, nechejte výtah vyjet nahoru a granát spusťte (pokud jste zbraň předtím nevzali, nachází se pod výtahem a náboje jsou v bednách u výtahu). Nyní můžete dále - vylezte po žebříku nahoru a jděte tunelem směrem zpět (probíjení elektřiny se vyhněte plazením). Projděte pod přepravkami a na křižovatce se dejte doprava a pak doleva. Po žebříku vystoupejte nahoru a postupujte podél kolejí až ven, kde narazíte na další rudé dveře. Projděte jimi a dalšíma dvěma podobnými. Nyní vás čeká trochu logická hádanka. Červených paprsků se nemůžete dotknout - první dva lze podlézt, třetí je třeba přeskočit. K tomu potřebujete posunout první bednu až ke zdi a druhou mezi druhý a třetí paprsek. Právě a jen odsud se vám to podaří přeskočit. Nahoře už jen spusťte raketu.

Vraťte se třemi ochrannými dveřmi a jděte tentokrát doleva. Slezte po žebříku dolů a nasedněte do vláčku. Opatrně jeďte a seskočte těsně před nárazem na zeď. Vláček prorazí zeď a spadne do vody, která je rozdělena na dvě půlky. Vy skočte do té bližší (tedy té, ve které není vláček) a plavte pod vodou jedinou únikovou cestou. Až se dostanete ven, jděte podél vody do vchodu přímo naproti vám, kde opatrně seskočíte pro podvodní kuši, kterou pak zabijete potvoru. Nyní si musíte otevřít vrata pod vodou a rychle jimi podplavat. Jděte doleva (dveřmi vpravo se vrátíte zpět) a obejděte zatopenou místnost po ochozu. Na konci však neskákejte pod přetrženým kabelem, ale skočte dírou v plotě. Opět proplavte pod vodou a vylezte nahoru na ochoz s ovládacími panely. Spusťte tři písty a přeskákejte na druhou stranu (vypadá to hrozivě, ale není to nic těžkého). Zde se po pár střelách dostanete do mrazicího boxu, kde je asi opravdu velká zima, protože vám ubývá energie. Proběhněte proto rychle na druhý konec, sestupte po žebříku. Projděte chodbou, nezapomeňte rozbíjet bedny (je v nich dost energie) a vyjeďte výtahem nahoru. Tam to vyčistěte a na ochozu si otevřete přístup ven.

Tak vás zajali. Jste umístěni do drtičky, odkud musíte rychle uprchnout, nebo je po vás. Vyskákejte tedy po bednách nahoru na ochoz. Až je dílo dokonáno, přelezte na druhý ochoz, kde je páčidlo. Tím si uděláte cestu do kanálu a ven. U sila otočte kolem, rychle vylezte po žebříku a skočte dovnitř. Nechoďte za strážným, ale vylezte ke kyselině a proskákejte přes kameny do otvoru naproti vám. Dostanete se do rozlehlé haly, odkud se musíte dostat opět do úzkého otvoru přímo naproti vám - přeskákejte přes písty (vždy vystihněte okamžik, kdy jde nahoru), není to nic těžkého. V podstatě to samé je třeba provést ještě jednou, namísto pístů jsou tu však míchačky. Po chvíli skočíte do vody, nechejte se unášet směrem zpět, pak se dejte doleva. Podplavte pod drtičkou, a dostanete se ke třem bucharům. Nyní je třeba tři páky nastavit do polohy nahoru, tak aby pásy směřovaly směrem od vody. Nyní stiskněte tlačítko a rychle podběhněte pod zastavenými buchary. Po pásech postupujte dále a vyhýbejte se dalším překážkám. Až budete na konci, seskočte na pás pod vámi a dejte se proti směru. Přelezte na souběžný pás a zničte minu. Přeskákejte mezi drtičkami, seskočte na další pás a po žebříku vylezte do bezpečí.

Vylezte po žebříku, páčidlem rozrazte poklop a pistolí vystřelte do elektrického výboje (červená čepička). Měly by se otevřít dveře - projděte do velínu, kde zneškodněte monstrum. Páčidlem vyrazte alarm, jděte dále a zde tlačítkem pohledným způsobem zničte potvůrky v ohradě. Za rohem vám strážný řekne, že k tomu, abyste se dostali pryč, potřebujete někoho s přístupem na oční scanner. Postupujte jedinou možnou cestou stále dále, po nějakém čase se dostanete do místnosti se čtyřmi sloupy - na jeden z nich jsou napojeny miny, které rozstřelte. Spustíte poplach a proti vám přijdou vedle členů speciálních jednotek dvě monstra. Skolte je párem dobře mířených ran a dejte se cestou blíže sloupu, který byl poškozen minami. Dojdete ke schodům nahoru, kde je třeba aktivovat čtyři modré lasery - ty se pak sbíhají do jednoho stroje, kterým následně můžeme spustit červený laser. Ještě než tak učiníte, však přitlačte bednu co nejblíže středu místnosti, zábrana, která pak brání laseru v proniknutí ven, se zasekne, a vy se tak můžete dostat do další haly. Teď už je to snadné, vejděte dveřmi - najdete tři vystrašené vědce. V další místnosti vypněte otáčení a přemluvte jednoho z vědců, aby šel s vámi. Dojděte s ním ke scanneru (je to směrem vlevo) a cesta ven je volná.

Část druhá: Otevřený boj

Zastřelte ochranku a stojany, jděte tunelem, otevřete si vrata a pokračujte opatrně k přehradě. Skočte do vody, vylezte po žebříku do ovládací místnosti, kde vypněte turbíny. Vraťte se do vody, plujte co nejrychleji dolů ke dvěma krytům, které opět co nejrychleji otevřete uzávěrem. Vplujte dovnitř, podplavte turbíny, a jste na druhé straně. Tady plujte až na konec, kde vlezte do trubek. Až vylezete, vydejte se rovně, vylezte po žebříku na ochoz, přeskočte na prostor za vámi (je tam munice a brnění) a zpět po ochozu k dalšímu žebříku. Nahoře musíte ve správné chvíli, kdy není vrtulník v dohledu, proběhnout na druhou stranu ke skále (jsou zde dva průchody, jděte tím levým). “Draka” si nevšímejte, jděte po pravé straně skály dál, až narazíte na průchod, kde jsou položeny miny. Pokud se zde chcete projít (pod stanem je energie a munice), doporučuji před sebou házet granáty, jinak běžte po pravé straně do další části. Zde zlikvidujte jednotku zoufalců a uvnitř otočte uzávěrem. Vraťte se k minovému poli, projděte opět po pravé straně podél ostnatého drátu (pozor, těsně vedle něj jsou dvě miny) a skočte dovnitř.

Dostanete se na skaliska, ze kterých sestřelte stojan, vpravo seskočte na nižší patro, projděte po ochozu dále a velmi opatrně (a pravděpodobně na několik pokusů) seskočte po trubce dolů. Jděte doprava, vezměte z beden energii a hlavně raketomet. Hned jej vyzkoušejte na vrtulníku, pak jděte doprava a po úzkých výstupcích a žebřících směřujte k další trubce, vedoucí zpět do výškového bezpečí. Zde je prakticky jedno, kudy vylezete na povrch, ten je třeba hlavně vyčistit (včetně tanku), pak otevřít vrata a projít jimi. Tam vás čeká nepříjemný transportér, který zatím neobcházejte a vyskočte do otvoru v plotě, kde sice jsou dva vojáci, ale také spousta munice a energie. Vraťte se zpět, transportér obejděte a vejděte do dveří. Zde je po obou stranách opět minové pole, až zlikvidujete monstra, všímejte si strany pravé, kam párkrát vystřelte granáty, abyste případné miny zneškodnili. Dostanete se za roh a zase za roh a za další roh, až přijdete k dalšímu minovému poli. Ještě než se do něj pustíte granátem, zneškodněte ostřelovače, který vám střílí zbaběle do zad. Podlezte pod ostnatým drátem, zneškodněte sudy po levé straně (což zneškodní elektrický výboj) a vyskočte na střechu, ze které skočte skrz otvor dovnitř.

Přede dveřmi je několik nastražených min, které ovšem nesmíte zneškodnit, ale jinak překonat, což však není nic těžkého. První přeskočte ze schodů, druhou přes zábradlí, třetí jen tak, čtvrtou podlezte. Nyní po levé straně musíte zabít dvě potvůrky, ještě než vyskočí a narazí na minu. Pak pokračujte rovně, kolem bedny (zprava) projděte ke schodům, vyskočte na zábradlí a přeskákejte po bednách a sudu až k výtahu. Tím sjeďte dolů, případný nedostatek energie doplňte lékárničkami uschovanými v bednách a chodbou pokračujte dále. Až se dostanete na slunce, hned jak přilétne raketka a vysadí monstra, rychle zalezte zpět do bezpečí, přilétne totiž letadlo a pár raketami sejme nejen monstra, ale - pokud se nacházíte na špatném místě - i vás. Přežili-li jste to, jděte hned doprava nahoru, kde se posilněte energií a brněním z pár beden. Zabijte pár vojáků a nyní pozor. Transportér na druhém konci silnice je poměrně těžký, takže na něj vystačí jen několik dobře mířených raket. Taktika je jednoduchá - pořád měnit směr chůze, neboť transportér nestřílí, dokud nezamíří, což mu tedy znesnadněte. Pokud vím, není ani nutné jej zneškodňovat, dejte se pak doprava a zalezte hned do prvních dveří po vaší pravé ruce. Vystoupejte do prvního poschodí, kde si nechejte otevřít dveře do skladiště munice (zapomněl jsem slušně poprosit a na dveře jsem vystřelil - hle, fungovalo to ;-). Napakujte se, zpět ke schodům do přízemí, kde vyskočte z okna na ochoz. Tím projděte doleva a přeskákejte přes žebříky na střechu budovy naproti a z ní opět naproti do dveří. Zde krouží vrtulník, ze kterého vždy seskočí dva vojáci, takže si pospěšte. Na druhé straně vyskákejte na krabice (při skoku se skrčte), použijte dělo na vrata a jděte dovnitř.

Po chvíli narazíte na hordu alienů, kterých si nevšímejte (případně sestřelte první várku) a pomocí trampolíny vskočte do patra. Jděte doprava (seshora to granáty vyčistěte), dole si pak doplňte energii a páčidlem si udělejte cestu do větrací šachty. Tam pozor na malé brouky, jsou více než nebezpeční - plazte se dále, po chvíli se propadnete do garáže, kde zastřelte dva vojáky a pokuste se otevřít dveře. Ty se zablokují a jedinou únikovou cestou bude vysunutí pístu na zvedání aut a ještě předtím rychlé vyskočení na něj. Dělem rozbijte vrata a monstra, jež z nich následně vybíhají a jděte dovnitř. V první hale chvíli vyčkejte až se všichni pomlátí, pak již stačí jen slíznout smetanu. Postupujte dále, dostanete se na ulici se závorou, před níž je trampolína. Ta vás vyvrhne na střechu, odkud se páčidlem propracujte dolů a do trubky. Tam vás čeká malé překvapení, jděte pomalu a jakmile vykoukne voják a hodí dovnitř časovanou bombu, rychle zpět do vody, kde přečkejte výbuch. Nyní už bezpečně projděte trubkou, zastřelte vojáka a jděte dále. Otevřete uzávěr k poklopu, projděte další trubkou a jděte po schodech nahoru. Tam požádejte strážce o spolupráci, sejděte s ním dolů a nechejte si otevřít dveře. Tím ovšem spolupráce nekončí, dveřmi se totiž vracíte na místo, kde jste vyskočili trampolínou na střechu a díky strážci (který vám opět otevře dveře) se můžete dostat dveřmi u závory na parkoviště.

Tam se do vás vzápětí pustí obrovské monstrum známé z křižovatky u vláčku. Do křížku se s ním nepouštějte a utíkejte směrem doleva. Běží sice za vámi, ale nevadí. Skočte trampolínou, jednou a podruhé, a je třeba se dostat na místo s vysílačkou a podivným zeleným přístrojem. Když jste tam, zjistíte, že jde o zaměřovač rakety, kde levé a pravé tlačítko ovládá vertikální a horizontální cíl a prostřední tlačítko značí výstřel. Nasměrujte střelu na místo kde jsou vrata a v okamžiku, kdy je potvora prorazí, vystřelte. Máte-li štěstí, je omráčena a druhá rána ji dorazí. Nyní vystřelte ještě na ohradu vlevo před vámi a vchod v ní. Přeskočte tam a rychle vejděte.

Jestliže už posledních pár odstavců znamenalo značné přituhnutí, na tomto místě už je opravdu cítit konec. A perfektní atmosféra. Ještě než na vás napadají kameny, se rychle dejte dveřmi doleva (přes první kámen můžete přeskočit po zábradlí). Tam raději vyberte lepší zbraň a snažte se rychle propracovat dolů doprava ke kouli, pod níž je schován žebřík. Slezte do podzemí a vodou plavte na západ (tedy doleva), kde musíte čelit několika nástrahám. V první řadě “lochnessce”, pak zubatému kolu, pak horku, opět zubatému kolu a jednou zoufalému zapomenutému vojáčkovi. Podlezte pod paprsky min a vylezte po žebříku nahoru. Tam zabijte pár členů ochranky a kolem tanku se proplazte k výtahu (pozor na stojan), kterým samozřejmě sjeďte. Přes kyselinu proskákejte doprava, vlevo po schodech vyčistěte velkou halu a za pomocí tanku rozstřelte vrata před vámi a potvory z nich vylézající. Za nimi se dejte nalevo, nejprve opatrně zneškodněte monstra a automatického děla si raději nevšímejte, zničit sice jde, ale je to komplikované. Vraty pokračujeme do další části.

Zde zmačkněte na ovládacím pultu tlačítko a sjeďte po plošině dolů. Zde doplňte energii a dveřmi projděte do další haly, kde přijde vrchol umělé inteligence v počítačových hrách. S černými ninja-ženami jsme se setkali už krátce před zajetím, teprve tady však poznáte, zač je toho loket. Jsou tu čtyři a dají vám zabrat. Až je zlikvidujete, doplňte energii a brnění a v temné místnosti sjeďte výtahem dolů. Zde zabijte všechna monstra, teprve pak vám vědec zevnitř otevře dveře. Doplňte energii, vyjeďte výtahem nahoru, vpravo seberte novou zbraň a otestujte ji na dvou terčích a jděte zpět a vlevo do výtahu dolů. Zde jděte ihned po východu rovně, kousek dolů, kde vedou dvě cesty přes vodu. Jděte nejdříve první, dostanete se do “pumping station”, kde zapněte přístroj, totéž pak udělejte ve druhé. Vraťte se k výtahu, jděte dále dopředu a doprava, kde dostanete od vědce instrukce, ale především energii a brnění. Zpět po schodech nahoru, nyní rovně, kde skočte ihned do vody, proplavte dlouhým spojem k reaktoru a otočte oběma uzávěry. Pokud jste předtím správě zapnuli pumpovací stanice, voda bude stoupat a dosáhne až k žebříku, přes který vylezte až ke dveřím. Zde se dejte doprava, za dveřmi seberte munici a brnění a v nefunkčním výtahu po žebříku vylezte o patro výše.

Projděte chodbou až dozadu (využijte uzávěr plynu na likvidaci monster) a vejděte do dveří s nápisem “CORE LEVEL B”. Zde se poprvé setkáte s teleportem. Vzdálenější koule vás přenese dovnitř, kde rotují desky - musíte se však teleportovat právě v okamžiku, kdy pod koulí deska je - z desky pak máte tři vstupy do teleportu uvnitř konstrukce, přičemž každý vás přenese jinam. V prvním vstupu není prakticky nic (jen pár granátů), ve třetím je energie a munice a druhý je ten správný - ten vás vynese o patro výš. Protože zezdola prakticky nemáte možnost zjistit, zda se nahoře právě pod koulí nachází deska, skočte jen na kraj konstrukce, koukněte se nahoru a v pravou chvíli zacouvejte do teleportu (myslím, že nemusím připomínat, abyste ukládali pozice). Ve druhém patře postupujte stejně, správný je čtvrtý vstup (v pátém je energie, šestý vás vrátí na start ;-) a ve třetím patře je tím pravým sedmý vstup (osmý sice obsahuje automat na munici, pak vás ale přenese na start, což z to nestojí, devátý pak sice funguje stejně jako sedmý, ovšem ubere energii). Další část už je primitivní - na vnější straně musíte stisknout tlačítko otvírající první i druhou část dveří a pak jen skočit dovnitř.

Část třetí: Alien world

Nezapomeňte vzít boty na vyšší doskok a pokračujte dveřmi ven do velké haly s přístrojem, který připomíná nehodu z počátku hry. Nahoře stojí vědec, který stroj spustí. Ještě než do aktivovaného teleportu skočíte musíte vědce ochránit před potvorami, které se v průběhu startu objeví - pokud jej zabijí, je po nadějích. Až vám tedy vědec řekne, skočte dovnitř a budete teleportováni na neznámé místo - vypadá to, že se konec blíží. Zde musíte použít ony jump-boots. Pokud jste před hrou neprodělali výcvik, pravděpodobně tápete - dlouhý skok se dělá tak, že jdete dopředu, stisknete “duck”, tedy skrčení, a následně výskok. Přeskákejte tedy po rotujících planetkách na vrchol oné “věci” a pak o patro níže, kde si v jezírku doplňte energii. Od jezírka se pak dejte úzkou trhlinou dovnitř, kde otevřete tři uzávěry a protrhněte pavučinu. Vlezte do aktivovaného teleportu a pusťte se do monstra. Dvakrát vám uteče, a až jej skolíte, skočte do vytvořeného teleportu.

Ne, zdaleka to nekončí, spíše naopak - následující část je poměrně značně problémová. Ihned po objevení běžte na druhý konec, kde je ve skále otvor s ozdravovacím jezírkem. Pak vlezte na skálu a skočte na jedno ze vznášedel - vesměs míří na druhý konec, kde je teleport. Až se vám to podaří, vstupte do něj. Po teleportaci vylezte na skálu, pod kterou jste se objevili, zabijte potvoru a dejte se doleva do jeskyně, kde je uzdravovací voda. Nyní zpět, rovně do další jeskyně, odkud přeskáčete po rotujícím šutráku k dalšímu jezírku. S tímto životabudičem vyčistěte celý prostor a pak běžte do jeskyně, kde bylo velké jezírko, ale dejte se naproti - objeví se velká potvora, kterou nalákejte ven a rychle jděte do jejího úkrytu. Proběhněte kolem draků a hurá do teleportu.

Nyní se dostáváme do trochu unrealovského prostředí - v následující části se potvory (s výjimkou těch létajících zmetků) neznovuzrozují, takže můžete hrát na jistotu a jednoho po druhém likvidovat. Až se tak stane, vyjeďte výtahem do prvního patra (vpravo za vámi je ve sloupu vypadajícím jako teleport energie) a pak do druhého. Přeskočte na druhý pás a spadněte spolu se sudem do útrob další části. Zde opět všechno vymlaťte (skočíte-li dolů, v místnosti po vaší pravé ruce je opět ozdravovací sloup) a dejte se doprava, stále kolem ochozu nahoru až ke dvěma sudům, které vás nepustí dále - pochopitelně je rozstřelte, ovšem opatrně - vevnitř jsou uschované potvory. Uvolní se vám cesta do další místnosti, kde je ozdravovací sloup. Proplazte se červeně svítícím otvorem u země, proskákejte dolů a nyní se opět opatrně propracovávejte nahoru. Je zde dost energie, takže by neměl být problém dostat se až úplně nahoru, do dalšího teleportu. Po ostrůvcích přeskákejte do jádra oné “věci” a vzhůru na finální potvoru.

Nejprve si všimněte tří zlatých bodáků - ty finálního bosse dobíjejí, takže si je vezměte na paškál hned na začátku - na každý stačí dvě rakety či smršť kulek z kulometu, naopak neúčinná je jakákoliv energická střela. Pokud nemáte dostatek střel - nevadí - finální boss totiž vedle fialových nebezpečných koulí hází teleport, který vás postupně přemisťuje do třech různých lokací, ze kterých se pak musíte vrátit. V každé je nějaká ta energie a brnění, a přestože se i zde nacházejí monstra, obecně jsou spíše odpočinkové. Až tedy zničíte všechny žluté ostny, pusťte se do samotného bosse - postupně mu ubývají koule na svatozáři a po chvíli chcípne úplně.

Mnoho úspěchu

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *