Silver

Vaším prvním úkolem je najít zbraně a pustit se do tréninku s dědou. Vstupte do domu a ze země seberte jablko a meč a z truhly štít. Vyjděte ven a naučte se bojovat. Až vojáci odejdou, pokuste se dohonit galeonu odvážející ženy. Až zjistíte, že je pozdě, vydejte se přes kasárny za rebely na ostrov Haven. Až je najdete, promluvte s vévodou a s dvojicí šermujících mladíků. Naučí vás první kombo. Seberte pochodeň a jděte do jeskyně, kterou jste minuli. Projděte do knihovny a zachraňte profesora, promluvte si s ním a vstupte do jediných otevřených dveří. Procházejte knihovnou, zabíjejte impy a jiné potvory (jedné z nich vypadne prak), a až najdete Teronuse, jděte za ním. Dá vám užitečný ledový meč. Vstupte do teleportu a přeneste se do vstupní haly. Tady se bohužel stane něco smutného, ale vy s tím, bohužel, nic nenaděláte. Raději rychle utečte, Fuge je na vás ještě příliš silný.

Po průchodu teleportem pokračujte dál, až dojdete k výtahu. Nechejte se svézt a dole vlezte do vnitřku stroje. Dostanete klíč, a budete opět venku. Jděte do jeskynního komplexu a pokračujte stále dolů, až přijdete do místnosti s pěti obry. Použíjte na ně kouzelný i normální meč, a pokaždé, když jednoho z nich zabijete, zaútočte na potvoru, která je oživuje. Až ji zabijete, vyřiďte ostatní obry a jděte vpravo. Odemkněte dveře, seberte uvnitř lahvičku a jděte z místnosti s obry vlevo. Probijte si cestu dolů a vstupte do doupěte Incubuse. Schovávejte se za skálou, a pokaždé, když Incubus vyvolá impa a začne se nabíjet, vystřelte na něj z ledového meče. Po jeho smrti vás čeká pár kliknutí a jdete do Rain.

Nyní již ovládáte dvě postavičky. Davida a Sekune. Vstupte do města a projděte na první křižovatku. Dejte se vlevo a jděte rovně, až narazíte na rozcestí se schody vpravo. Vyběhněte po nich, a pokud půjdete stále rovně, potkáte vévodu a jeho lidi.

Po rozmluvě s Oraclem se vydejte za kouzelníkem Othiasem a až budete mít jeho orb a věci z truhly, jděte zpět do města. Vraťte se nad schody a jděte vlevo. Najdete zde starou ženu, která vám dá plyšového medvídka.

Nyní se vraťte na Haven a jděte k Oracle. Odtud projděte vlevo a vstoupíte na ostrov Winter. Probijte si cestu až k ústí jeskyně a vstupte do ní. Na konci vás čeká druhý hlídač orbu, ledový rytíř. Až vyleze z vrat, postavte Sekune stranou a nechejte ji střílet z praku. S Davidem zatím běhejte okolo a vysílejte firebally. Až si rytíř vyvolá dva pomocníky, zabijte je. Z každého vypadne zásoba many. Seberte ji a s novou energií zničte vašeho protivníka. Jděte si pro orb, ale než se vydáte do knihovny, prolezte ještě zbytek ostrova až k branám paláce Silverovy dcery Glass.

V knihovně si promluvte s oběma profesory a jděte k Davidovu domu. Pokračujte vpravo a vstupte do soutěsky. Vylezte nahoru a jděte vpravo k Viviene. Vezměte ji do party, vraťte se a dejte se vlevo. Pobijte starostovy muže a vemte klíč. Pokračujte dál. Až narazíte na třetího bosse, schovávejte se jednou postavou za skálu a vždy, když se ohnivák objeví,sešlete na něj ledové kouzlo nebo použijte meč.

Jděte zpět do Rain a na první křižovatce se dejte doleva. Dojdete až k bráně, kterou otevřete klíčem od starosty. Pokračujte dál a měli byste se dostat až k hospodě. Vstupte dovnitř a promluvte si se všemi hosty. Od jednoho kupte plamenný meč, od dalšího prokletý peníz a od třetího dobrou radu. Silák se k vám bude chtít přidat, takže ho vezměte.

Vraťte se zpět k hlavní bráně do Rain a jděte jakoby k věži Othiase. Pod schodištěm se ale dejte doleva, a dojdete až ke zvonečku. Podle instrukcí z hospody na něj zazvoňte třikrát, počkejte, dvakrát, počkejte a jednou. Mříže by se měly otevřít, a vy můžete pokračovat dál. Za branou jděte nejprve do zadní uličky, kde stojí děda Albert, a kupte si od něj stříbro na vlkodlaka. Prolezte vpravo a čeká vás souboj. Dvě postavy nechejte střílet po vlkodlakovi nože a třetí postavou dělejte komba.

Projděte dál a převozníkovi zaplaťte prokletým penízem. Až budete ve Spires, proběhněte celý komplex, a na jeho konci vás čeká nepříjemný dráček. Dvě postavy opět postavte stranou a nechejte je lukem ostřelovat draka, zatímco zbylá postava musí bojovat kouzly a kouzelnými meči a zároveň uhýbat vždy mezi dvě letící koule. Velké zásahy je možné drakovi zasadit, pokud vystřelíte pod ním a zasáhnete jeho nekryté břicho. Před opuštěním potopené katedrály ještě nezapomeňte prohledat okolí, v jedné truhle se nachází důležitý amulet.

Nyní se vydejte k ohnivému stromu a uhaste jej amuletem. Jděte dál a dejte se vlevo. Projděte bažinou až k další obludě. Nejlepší taktikou, je dvěma postavami střílet z praku a zbylou běhat stále dokola a unikat pařátům příšery.

Vraťte se zpět na rozcestí a dejte se vpravo. Projděte bažiny a vstupte do kláštera. Najdete zde nové kombo a mnicha, který po vás chce jakousi největší filozofickou otázku. Jděte tedy do knihovny a promluvte si s profesory. Dají vám svitek pro mnicha v klášteře. Vraťte se tam a vyměňte svitek za elixír, který vás přenese v čase a prostoru. Vstupte do budovy, a až Silver zabije Rubena, seberte klíč.

Nyní je čas navštívit Rubenův příbytek. Najdete jej poblíž Davidova domu, když půjdete vpravo a stále rovně. Uvnitř najdete mladého učně a v patře pak truhlu s čtvrtým orbem.

Nyní se vydejte za Silverovou dcerou Glass. Klíč byste již měli mít, takže neváhejte a vstupte. Za Dracem, hlídačem pátého orbu, vás tu na cestě čeká několik nepříjemných potyček, takže si dávejte pozor na zdraví. Na Draca pak použijte taktiku běhání okolo a fireballů vždy, když se jakoby nabíjí. Až padne, jděte vlevo ven a seberte orb a klíč. Vraťte se a vstupte do chodby vpravo. Zde se nachází klíč ke dveřím, které jste cestou minuli. Jděte tedy dovnitř, a zde naleznete klíč od dveří u vchodu, amulet umožňující vidět neviditelné objekty, a pokud jej hned použijete, tak najdete i truhlu s penězi a healing potiony. Vraťte se tedy ke vchodu a vstupte do dveří vpravo. Zde naleznete svitek na vyvolávání golemů a pár cetek.

Z ledové říše se vraťte do tábora, kde vám bude oznámeno, že na výpravu do věznice byla přichystána léčka a všichni jsou teď uvězněni. Promluvte si s tlustým Bobem. Ten vám řekne heslo pro barmana v Rain. Jděte do hospody a promluvte s ním. Sejděte do sklepa, nechte se naučit nové kombo. Bránu v další místnosti otevřete vystřelem z praku na zvonek. Vstupte do stok a pokračujte dále dopředu, až naleznete kolo z mechanismu vypouštějícího vodu z města. Seberte jej a jděte dál, až přijdete na rozcestí. Dejte se vlevo a použijte kolo. Po malém intermezu pokračujte dál, a vrátíte se na začátek. Jděte opět na křižovatku a vydejte se na druhou stranu. Dojdete až k příšeře hlídající šestý orb. Taktika je opět dvěma střílet a jedním uhýbat a sázet komba. Až obluda umře, seberte orb a jděte průchodem ven. Objevíte se v místě, kde předtím strašil vlkodlak. Jděte k převozníkovi, a z místa, kde býval, se dejte nejprve vpravo pro truhlu před nekromancerovou věží a poté nahoru do kasáren.

Procházejte kasárnami a prozatím si nevšímejte zamčených dveří, kolem nichž projdete. Jděte nahoru po schodech a pokuste se trefit malého neviditelného lumpa. Pokud se vám to podaří, jeho neviditelný prsten bude váš. Teď již můžete vstoupit do kasáren. Až přijdete ke zvednuté lávce, nad kterou visí stařec v kleci, vystřelte z praku na páku naproti. Most se sklopí, a vy budete moci pokračovat dále. V další místnosti potkáte vévodu, ale zatím nic nezmůžete, a tak pokračujte dál, otevřete si poklop do země a sestupte dolů. Zde vás čeká několik menších potyček a v jedné z místností i sám Fuge. Je to poměrně těžký protivník, ale pokud budete uhýbat jeho útokům, občas ho zasáhnete ledovým kouzlem, a pokud budete používat prsten neviditelnosti spolu s komby, vyhrajete. Pokračujte ještě dál, až najdete chlapíka v cele. Dejte mu medvídka a vraťte se osvobodit vévodu a jeho lidi.

Po rozhovoru s Glass se vydejte do přístavu na ostrově Verdante a zaplaťte si cestu na Deathgate. Zde projděte, co se dá, až najdete dva duchy. První z nich je rebel John, který vám poví, kdo je zrádce, a druhým je profesor znající polohu předposledního orbu. Cestou potkáte ještě jednoho ducha, ten vám dá pouze klíč odemykající truhlu v potopené katedrále ve Spires. Jděte si tedy pro její obsah a vraťte se do tábora. Náhrdelník, který jste v truhle našli, je velice užitečná věc. Pokud ho použijete, vaše postava se změní ve vlkodlaka a bude mít přes 3000 hp. Až se opět změní v člověka, bude mít maximum hp i sp bez ohledu na to, kolik jich měla před proměnou!

Promluvte si s vévodou, naučte se nové kombo. Promluvte se stařenkou a projděte dozadu k vykopávkám. Procházejte dál, až narazíte na rozcestí. Nejprve jděte dolů k truhle se sedmým orbem a pak se vraťte k původní cestě. Na jejím konci vás čeká nepříjemný nepřítel, jehož budete moci hravě zdolat pomocí komb a prstenu neviditelnosti. Seberte věci z truhly a jděte do stok pod městem Rain. Tam se nacházejí vrátka, do nichž pasuje rezavý klíč.

Pro poslední orb se vydejte na Atro. Dostanete se tam přes portál z Deathgate zamčený na kostěný klíč. Projděte tuto malou oblast a na konci se vypořádejte s celkem jednoduchým protivníkem. Vemte poslední orb a vraťte se do tábora. Zde bude následovat malá scéna s Glass a poté se již můžete v klidu odteleportovat na Metalon, do Silverovy pevnosti.

Zde už není kam utéct, a tak jen pokračujte rovně. Cestou byste měli potkat jednu neviditelnou truhlu v místě, kde se vaše postavy začnou bavit, a předmět, který vám dvakrát otevře cestu dál. Naleznete také dvoje dveře, z nichž jen k jednim máte klíč. Za nimi je pak místnost se třemi sloupy. Ty je potřeba rozbít, abyste se mohli dostat dál. Až dorazíte k Silverovi, vyčleňte dvě postavy na boj s obrovskými rytíři (komba jsou velmi účinná) a zbylou postavou bombardujte postupně všemi osmi typy magie kouli zavěšenou nad hlavami vašich postav. Se Silverovou smrtí hra ale nekončí a čeká vás nejtěžší souboj s bohem Apocalypse. Utíkejte před ním a útočte pouze kombem. Obzvlášť dávejte pozor na ohnivé útoky z kráterů a na jeho firebally. Pokud budete mít trpělivost, určitě ho dostanete.

Hodně štěstí.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *