Hasičské noviny

Hasičské noviny - číslo 10/1999
Foto z oslavy

Oslavili svůj svátek

Svátek sv. Floriána si každoročně připomínají snad všichni na celém světě. Nejen ti, kterým je boj se živlem jménem oheň denním chlebem, ale i ti ostatní, co pracují v dobrovolných sdruženích a ze své dobré vůle pomáhají tam, kde je třeba. Právě tento svátek oslavili i členové SDH Chotěšov v okrese Plzeň-jih.

Toto sdružení čítá celkem 71 členů, od těch nejmladších sedmiletých sdružených ve spolku Mladých hasičů, až po zasloužilé členy devadesátníky. Ti dohromady tvoří dobrou partu, která se hned tak nezalekne žádné práce. Vždyť v malém městě je hasičský sbor ten, kdo přiloží ruku k dílu, když je třeba, a právě soudržnost mezi hasiči a ostatním obyvatelstvem je zde asi nejsilnější. Zrovna tak se ovšem tahle parta z Chotěšova umí společně postarat i o skvělou zábavu. Nejinak tomu bylo i v sobotu 1. května, když se na počest sv. Floriána rozhodli rožnit padesátikilového čuníka. Již od rána se nad Chotěšovem linula vůně pečeného masa a po páté hodině večerní se asi třicet přítomných již pustilo do hodování a oslavování. Snad nejhezčí byl pohled právě na ty nejmenší, kulící oči nad otáčejícím se prasátkem a pochutnávající si na takové dobrotě. Při harmonice, zpěvu, dobrém vínku, pečeni a krásném teplém skoro letním počasí tak vydrželi někteří až do časných ranních hodin. Domů se všichni rozcházeli s pocitem krásně prožitého prvomájového večera i s přáním znovu se brzy sejít při nějaké další akci.

Ing. Milan Hoffmann


Hasičské noviny - číslo 22/2002

Bilancování chotěšovských dobráků

K předběžnému hodnocení činnosti pro výroční valnou hromadu dobrovolných hasičů v Chotěšově, okr. Plzeň-jih, starosta sboru p. Josef Kanta konstatoval, že díky aktivitě členů výjezdové jednotky JPO III. vedené velitelem p. Miroslavem Křenkem a za přispění nejaktivnějších členů pana Waltera Skořeného, Petra a Pavla, Jiřího Davídka a dalších nadšenců byla v letošním roce dokončena generální oprava hasičské zbrojnice, která byla započata v r. 1998 a na které bylo letos odpracováno 2420 brigádnických hodin. Za finančního příspěvku Obecního úřadu Chotěšov byl vytvořen krásný hasičský areál, kde se členové SDH mohou scházet.

Z dalších akcí je kladně hodnoceno MDŽ pro členky SDH, dále jarní sběr starého železa a textilií po obci, každoroční konání hasičské soutěže „O pohár starosty SDH Chotěšov“, kdy následovalo společenské posezení u opečeného selete. Kladně hodnocena je i činnost soutěžních družstev mužů a dětí z kroužku Mladý hasič a činnost soutěžního družstva mužů nad 50 let v „hurá útoku“.

Při dnu otevřených dveří hasičské zbrojnice potěšila účast 42 dětí z mateřské školy. Aktivní činnost v závěru roku bude završena výroční valnou hromadou a v měsíci lednu hasičským bálem. Pro rok 2002 se připravuje slavnostní zasedání se zakládajícími členy k 55. výročí založení historického praporu SDH Chotěšov.

Josef Kanta


Zpět na titulní stranu