Poselství Matky Meery (19. 1. 2002)


1.část
Mé milované děti,
jen láska povznáší do Boží náruče, moje srdce vás všechny zahaluje láskou.
Jsem šťastná, je-li láska ve vašich srdcích. Svět nemůže existovat bez lásky. Vy sami jste nositelé Lásky Matky ve světě. Naplňuji vaše srdce citem milovat své bližní i celé stvoření a vidět ve všem Nejvyššího. Vaše srdce se zbavuje ledového krunýře, odtává v slzách milosti.

Jsem šťastná, vidí-li tolik lásky v srdcích oddaných. Vaše srdce jsou hořící pochodně lásky, které svítí na cestu zbloudilým. Vaše srdce hoří z touhy po Boží lásce. Toto vše proměňuje dění ve vašem okolí, zemi i světe.

Jak důležitý je osobní příklad.
Buďte tiší srdcem, odpouštějte, radujte se z lásky, objímejte duchovně i skutky bližní i svět. Země potřebuje vaši lásku. Země je Láskou právě tak jako já.

Buďte dobrými hospodáři na vám svěřeném úseku života, buďte čestní, pracovití, ale s Bohem v srdci.
Mějte se rádi navzájem a bude Vám požehnáno. Nezapomínejte na skutky milosrdenství, v potřebných se projevuje Bůh a jemu vlastně činíte dobro.

Važte si svého těla - čisté to schránky nesmrtelné duše. Neničte jej zátěží ve hmotném světě, varujte se nezřízeného života, buďte dobrými pokračovateli lidského rodu. Milujte tak, jako miluji vás.

Uctívejte Boha a važte si svých rodičů. Nehýčkejte své děti, ale buďte jim zářným příkladem.
Važte si všeho, co Vám Boží láska přináší, váš život je úžasný dar - cesta k nejvyššímu Štěstí. Uvědomte si pevně, co je smyslem vašeho života. Neztotožňujte se s tělem, vaše duše vás nesmrtelně spojuje s Podstatou veškerého. Následujte volání svého srdce, jen srdce zná pravou cestu - návrat k Prapůvodnímu Zdroji.

Mé děti, v tento den jste naplněni radostí a štěstím z příchodu Božího Světla, z očekávání proměny světa v Boží Vůli. Vše máte ve vlastních rukou, vaše srdce je plné Boží Milosti. Vykročte tedy vstříc Velké proměně. Povedu Vás láskyplně, odevzdáte-li svůj život do Božích rukou. Pak již není cesty zpátky, ale strmá cesta k Jedinému Cíli.

Objímám Vás mé děti s Láskou, žijte pro Lásku a staňte se Láskou. Láska čeká.

Přijato 26. 12. 2000

2.část
Nebojte se práce pro Mír a Pokoj na světě. Buďte zářným příkladem pracovitosti, ale bez lpění na výsledku, mějte stále mysl u Boha, zpívejte duchovní popěvky, hledejte možnosti, jak udělat mnoho radosti bližním a nezapomínejte na sebe. Cožpak se nemáte rádi? Je toho tolik, co máte jeden každý vykonat jako úkol či poslání v tomto životě, v této úrovni světa. Bedlivě sjeduji váš rozvoj, pomáhám na cestě k Bohu. Vím, že mě mé děti milujete a jsem z toho velmi šťastná. Vaše mysl ať je stále u Bohaa vaše srdce ať volá svou Matku. Pak mohu dát vše, co potřebujete ve velmi krátké době. snažte se pomáhat světu s tím nejlepším úmyslem a modlitbou k Nejvyššímu, ale konkrétně se nebojte přiložit ruku k dílu. Máte mé neustálé Požehnání.

Mé děti, neobávejte se blížícího Přelomu věků. Cožpak lze nevidět, jak globální neštěstí a živelné pohromy ohlašují příchod Spravedlivého Řádu? Vaše srdce je naplněné Světlem a zůstává neporušené. Má ochrana a Milost Boží vás stále bude provázet. Spěte krásně v tuto první noc nového tisíciletí.

Přijato 1.1.2001 v 1:30
Doplněno 5.1. 2001 ve 13:30


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *