Odpovědnost


Myslete s čistou radostí na to, že jste schopni prostým cítěním a myšlením, které chce dobro, bez námahy řídit jedinou a mocnou tvůrčí sílu. Síla pak zapůsobí zcela přesně podle toho, jaké cítění máte a jak myslíte. Pracuje sama, vy ji můžete jenom řídit.
To se děje zcela prostě a jednoduše! Není k tomu třeba učenosti, dokonce ani čtení a psaní. Je to dáno každému z vás stejnou měrou! Není zde rozdílu. Jako může dítě otočením vypínače hravě zapnout elektrický proud, mající nesmírné účinky, tak je vám dopřáno řídit Boží sílu toliko svým myšlením.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *