Můj názor na hnutí "Vesmírní lidé" a jiné kontakty s mimozemskými civilizacemi.

Jak mohou dosvědčit někteří mí přátelé, pár let jsem se pohyboval ve skupině lidí, kteří udržovali kontakty s vesmírnými bytostmi a s pomocí různých technik s nimi komunikovali, čímž vznikaly nejrůznější poselství pro náš pozemský lid. Jelikož jsem měl nezištné důkazy, že zde něco je a není to jenom výplod chorých myslí určité skupiny lidí, snažil jsem se přijít tomu na kloub. O UFU jsem měl trochu jiné představy, nechápal jsem, proč by nemohli mít stejnou hmotnou strukturu jako náš svět, proč se naši UFOni pořád skrývají, jinak řečeno, všechny kontakty se odehrávaly způsobem, který má nejblíže k spiristickým seankcím. Každý kontakt byl kontaktem, ačkoliv to zní neuvěřitelně, ale je to tak, kontaktem s duchem. Jelikož jsem člověk otevřený všem možnostem a nepatřím mezi lidi, kteří něco zavrhnou dříve než to ověří, snažil jsem se tomu přijít na kloub. V praxi jsem si ověřil, že určitou technikou člověk může navázat kontakt s inteligentní bytosti, která nemá hmotnou podstatu.
Dále jsem byl svědkem, že ačkoliv jsme měli kontakty s bytostmi světla, výsledkem bylo, že pár mých známých za určitý čas provedli věc nedobrou, kterou by jinak neprovedli. Říká se, že podle ovoce je poznáte. Ovoce zde bylo "kyselé a trpké".
Jsem přesvědčen, že celá věc se má takto:
Je znám případ padlých andělů, kteří slouží svému nadřízenému, jenž je v naší terminologii označován Satanem, který se snaží lid svést na cestu do záhuby a smrti. Jeho podřízení jsou označování démony. V určitém období života jsem si myslel, že je to jenom pohádka pro malé děti, dnes, ačkoliv mám vysokoškolské vzdělaní s technickým zaměřením, jsem přesvědčen, že je to reálná síla, která zde je, která má velmi ničivou sílu a která se snaží narušit harmonický chod světa. Je to něco, jako když se do fungujícího koloběhu přírody dostane něco, co tam nepatří, dojde k narušení harmonie a za určitý čas může dojít k přírodní katastrofě. Je zde ovšem jiná síla, větší, která naopak udržuje svět v harmonii, která souvisí s pojmem pravda a jelikož pravda vždycky vyjde najevo jako vyjde na povrch olejová skvrna na vodní hladině (J. Baťa), i tato pravda má větší sílu a moc. Každé zlo má totiž v sobě zakódovanou informaci zla a tudíž dříve nebo později způsobí újmu samo sobě.
Takže můj závěr: Za všemi chanellingovými kontakty, o kterých vím, stojí na druhé straně skupina, která je označována pojmem démoni, ať to zní jakkoliv neuvěřitelně. Myslím, že kdo bude chtít odhalit pravdu, tomu se to podaří i když to možná bude bolestivé. Kdo bude chtít věřit tomu, že to je tak, jak to je, protože se mu to líbí, ten bude jenom oběti klamu a podvodu a odhalení pravdy bude odloženo na dobu pozdější, bude více bolestivé, ale nakonec pravda vyjde na povrch jako....

Váš MK.

Vaše reakce autorovi článku


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *