Které učení nebo církev má pravdu?

Možná je více filozoficko-náboženských směrů na světě nežli listí na velkém stromu, řekl by klasik. Každá skupina je přesvědčena o vlastní pravdivosti, ale historie nás poučuje, že představitelé mnoha směrů měli často jediný cíl, a to zneužít lidský potenciál k uspokojení svých egoistických choutek a často tyto "ušlechtilé školy" končily slzami a pláčem. Nesdílím názor, že všechny směry vedou ke stejnému cíli tj. k pochopení podstaty Nekonečné vesmírné inteligence působící na každý atom a k nalezení oboustranného dialogu s Bohem. Často totiž člověk vede pouze dialog jednosměrný, tj. obrací se k Bohu ale už "neslyší" druhou stranu.
Stejně si nemyslím, že aby člověk chtěl hledat reálně Boha, musí být členem nějaké církve. Spíše bych řekl, že ve většině případů TAM HO SKUTEČNĚ NENAJDE.

Je třeba si uvědomit, že ZLO nebo také NEZNALOST je reálná síla, která může být obsažená v některém učení filozoficko-náboženského směru. Přejetí tohoto učení jakožto nepravdivého návodu na život nás může od štěstí a dobra vzdalovat a nikoliv přibližovat. Je to stejné, jako kdybychom se chtěli dostat z místa A do místa B, měli omezené množství energie-benzínu (život) a na cestu se vydali podle falešné mapy. Mapa nemusí být udělána nesprávně schválně, nýbrž proto, že tvůrce mapy vlastně nezná cestu. Na konci cesty nás pak čeká zoufalství, protože nemáme další pokus. Další pokus nám není dán proto, protože nám byly nabízené i mapy správné, ale naše lidská pýcha a další špatné vlastnosti způsobily, že jsme vybrali nesprávně. Tímto nevyvracím teorii reinkarnace ani ji však nepotvrzuji.

Myslím, že komu skutečně záleží na vlastním životě a uvědomuje se životní důložitost pravdivých informací, podle kterých žije, měl by si položit několik zásadních otázek:
1) Je cílem tohoto učení nelezení Boha?
2) Je tento postup ze správných zdrojů a je pravdivý?
3) Čemu má člověk věnovat svou životní energii aby svého života později nelitoval?
Na tyto otázky mám tuto odpověď:
V historii lidstva bylo několik málo jedinců, kterým čistých charakter a další pozitivní vlastnosti umožnily oboustanný dialog s Bohem a tito nám zanechali informace na nejrůznějších papyrusech, kamenných či kovových deskách. Toto bylo později přepsáno do tištěné podoby a velká část těchto sdělení se nachází v Bibli popř. jiných dílech. Abychom to však neměli v životě jednoduché, hodně jedinců nám zanechalo sdělení z druhé strany, tj. sdělení těch, kteří neměli možnost se napojit na informace našeho nebeského otce ale na zdroje sil NEVĚDĚNÍ. Dá se to někdy poznat např. podle této věty: "I bez práce jsou koláče" nebo "Můžeš mít všechno a to hned" atd. K pravdivým informacím máme všichni stejný přístup jako informacím, které nás přivedou ke zkáze a záleží jenom na nás, jestli si správně vybereme či nikoliv.

MK. ...

Váš názor


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *