Jak zvýšit nezaměstnanost aneb naše cesta k ekonomickému zoufalství

Jak již bylo mnohokrát řečeno, každý stav či situace je výsledkem či důsledkem kroků, které předchází. Bible říká, že co člověk zaseje, to i sklidí. Ne vždycky však ze sklizně pochopíme, co jsem zaseli, jinak řečeno, ne vždycky porozumíme, co způsobilo případný neutěšený stav např. hospodářského kolapsu.
Dovolte mi, abych nyní popsal návod, jak zvyšovat nezaměstnanost lidí ve státu, jak zyvšovat státní dluh, jak snižovat objem vvytvořených produktů a služeb a tím JAK zvyšovat chudobu celého státu:
POSTUP:
1) Zkomplikovat podmínky pro podnikatelskou činnost nepřehlednými daňovými, obchodními a dalšími zákony=sebrat odvahu novým podnikatelům a dosavadním ztížit situaci,
2) vytvořit takové podmínky danění, který by vedly k plýtvání podnikatelů tj. k možností, že podnikatel, aby nemusel platit daně, si koupí i věci zbytečné a pokud možno drahé čímž si sníží daňový základ,
3) vytvořit takové podmínky, aby zaměstnávat lidí bylo pro zaměstnavatele drahou záležitostí. Příkladem budiž, kdy zaměstnavatel musí platit vysoké finanční poplatky státu podle hrubého příjmu zaměstnance, načež dále zaměstnanec platí státu další poplatky. Zaměstnanec dostává torzo z toho, co vydělá, čímž je odrazován od práce, zaměstnavatele stojí někoho zaměstnávat velké peníze, čimž je odrazován zaměstnávat,
4) pokud možno zvyšovat daně ve všech oblastech -tím se zvýší ceny produktů a služeb a tím se sníží poptávka a tím i výroba a množství práce ve službách a tím se sníží potřeba pracovních sil.

Naše ekonomika trochu připomíná potápějící se Titanic - část národa nic netuší,dalším je všechno jedno a nejsou ochotní projevit se špatným kursem jakýkoliv nesouhlas. U kormidla lidé, kterým chybí zdravý selský úsudek a ochota vyslechnout kritiku ale nechybí jim touha po moci a penězích.

Vážení, pokud si myslíte, že by na tom něco mohlo být, pošlete tento článek někomu, čím více, tím lépe. Politikům a novinám obzvláště, protože veškerým změnám k lepšímu předcházelo v historii šíření myšlenky-idee-pravdy určitému "kritickému" množství lidí. Veškerým průserům předcházel naopak nedostatek informací, zamlčování pravdy a to vše bývalo spojeno s lidskou hloupostí, touhou po penězích a mocí a také s pasivitou a nezájmem ostatních. Kam patříte vy?

Mějte se hezky a máte šanci...
Váš MK.

Vaše reakce autorovi článku


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *