O fašismu, rasismu a jiných -smech
aneb kam až sahá naše člověčenství

Vážení, co byste si mysleli o člověku, který by z čiré nesympatie začal někomu řekněme pálit ruku a za určitý čas by přišel na to, je to to jeho vlastní ruka? Nejspíš, že je to blázen. Jenomže naprosto stejně se chovají ti, kteří projevují nesympatie k ostatním skupinám obyvatelstva.
Proč tomu tak je? Část "natvrdlé" populace se domnívá, že hranice jejich člověčenství končí vlastním tělem, a podle toho se chovají. Po sousedech hážou dlažebními kostkami a nechápou, že jiné kostky jim přistávají v jejich příbytcích. Další skupina, trochu inteligentnější, za hranice svého já považuje trochu větší prostor, ten je ohraničen skupinou ať už politickou, národnostní, náboženskou či jinou, - a opět hážou nenávistně dlažebními kostkami po těch okolních a opět nechápavě kroutí hlavou nad kostkami, které se jim jako bumerang vracejí zpět. Takto bychom mohli pokračovat dále a posouvat hranice lidského já. Lidé důvtipnější ji mají poněkud dále, ti natvrdlí blíže. Abychom soustavně nedostávali po ..., je třeba si uvědomit, že vše kolem nás, zvláště lidstvo je jenom naše prohloužené já, ke kterému bychom se měli chovat jako ke zmiňované ruce, tj. laskavě. Jestliže budeme kolem kopat, ubližovat atd., brzy nás to začne bolet, protože člověk končí dále, než sahá jeho vlastní ruka nebo noha.
Jsou spolehlivé způsoby, jak zničit život sobě a svým nejbližším, jedena z ověřených "technik" je šířit kolem nesympatie a nevraživost. Ale jsou přece jednodušší způsoby, které stojí míň námahy a peněz. Např. je možno si házet cihly na své vlastní hlavy...
Přeji všem zmíněným skupinám, aby dobře zvážili, zdali chtějí dělat sobě věci, které budou mít pro ně pozitivní přínos, nebo zdali si přejí, aby je to mlátilo za všech stran. Pokud si vyberou možnost druhou, jsou zaručené způsoby, jak toho dosáhnout, je to např. fašismus, rasismus atd. Protože násilí přinese násilí vždycky nakonec původci, je to jeden z mechanismů, který na světě funguje a který zatím nikdo "napřečůral". Asi stejný, jako když člověk zasadí brambory a očekává, že vyrostou hrušky.
Hezký den přeje MK


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *