Rozsudek smrti nebo sproštění viny?

Přátelé, někteří lidé věří evoluční teorii vzniku vesmíru bez přítomností určité inteligence, jiní naopak věří, že první musí být myšlenka a pak teprve složitě organizovaná hmota a nikoliv opačně.
Jelikož chalupa nevznikne náhodným míchaním různých materiálů ale jako zmaterializovaná představa projektanta, zdá se mi nelogické, aby živé struktury geniálně funkční a tisíckrát složitější než barák vznikly bez představy - záměru a to náhodně pouze působením vody, větru atd. V okamžiku, kdy jsem takto začal uvažovat, objevila se u mně otázka, zdali je schopen člověk tohoto tvůrce poznat a zdali bychom mohli získat pravdivé informace o lidském žití. Po několikaletém zoufalém hledání a absolvování nejrůznějších možných i nemožných kursů a seminářů jsem došel k přesvědčení a praktické zkušenosti, že budu věřit pouze Bohu, protože ten se nemýlí na rozdíl od člověka. S šokujícím překvapením jsem si uvědomil, že Bible není obyčejná kniha, nýbrž přesně to, co jsem celý život hledal, tj. že je skutečnou pravdou o nás lidech, jelikož několik lidských expertů mělo možnost s Bohem mluvit a věci zapsat. Co jsem z Bible vyčetl?
Člověk dostal svobodu ve svém konání. Bohužel opakovaně provádí skutky, jenž ho odsuzují k trestu smrti - souvislost mezi příčinou a následkem - ze zla zlo. Naše průsery jsou jako balvany, které musíme tahat sebou a jenž se nás snaží dostat pod vodu - viz film Mrazík a klacky, o kterých prohlašuje šéf bandy: "To jsou naše klacky". Bůh posílá na Zem z lásky k člověku Ježíše, který má moc od Boha- svého otce šutry vzít na sebe, a tudíž sprostit nás viny. Tento akt je dar, to znamená, že ho nemusíme přijmout a tím si nenechat vlastní dluhy zaplatit. Akt přijmutí daru je, jak popisuje Ježíš, tento: Uvěřit, že je to on, které má tuto moc a že trest vzal na sebe, něco jako kdysi ve škole v době fyzických trestů - exekuce musela být vykonána a někdy ze sympatie k viníkovi vzal na sebe trest někdo jiný. Naše záchrana je z víry, nikoliv z našich dobrých skutků. V okamžiku, kdy jsem si to uvědomil a k Ježíši se začal v duchu obracet, pocítil jsem stav, jako bych našel skříň plnou zlata. Ježíš říká, že jeho slovo je jako voda, po jejímž napití nevzniká znovu žízeň. Vnitřní stav - zproštěn viny - nadále trvá, čímž se slova v Bibli potvrzují, nepochybuji o tom, že vše, co Bůh říká, je pravda pravdoucí a mně nestačí nic jiného než poděkovat za ty dobré věci a přát to i ostatním.......

Pěkný den, MK.


PS: Článek někomu pošlete, třeba tím někomu zachráníte život....

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *