Proč Ježíš ano a ti druzí ne?

Často se setkávám s dotazem, proč křesťanství je jediné správné a ti ostatní ne.
Abych se pokusil vysvětlit moje přesvědčení, dovolte, abych citoval Lukáše 18-25:
18 A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj.
19 Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého přímo před Ježíše.
20 Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku: "Tvé hříchy jsou ti odpuštěny."
21 Zákoníci a farizeové začali uvažovat: "Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy než Bůh?"
24 "Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy", řekl ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů".
25 A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha.
V odstavci 21 zákoníci a farizeové dobře věděli, že odpouštět hříchy umí jenom Bůh. V Matoušovi 3,17 se uvádí:
A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil."
Vážení, možná znáte nějakého člověka-představitele náboženství, který by přišel do špitálu, a řekl nevyléčitelně nemocným: "Chlapi a ženské, odpouštím vám vaše hříchy, lapněte pod paže postele a mažte domů." Nemoc totiž nějak souvisí se smrtí a nad ní má moc pouze a jedině Bůh. Takže jestliže má tuto moc i Ježíš, pak bychom mu měli věřit. Víte o někom jiném, kdo má tuto schopnost?
Navíc bychom neměli zapomínat, že Ježíš z lásky k nám lidem blbým (možná spíše oklamaným) nechal na sobě vykonat trestní exekuci, čímž vzal vinu na sebe. Představte si situaci, necháte se zavřít i s patřičným výpraskem za svého kamaráda, protože ho máte rádi. Něco podobného udělal za nás Ježíš. Zkrátka a dobře - nejde ani tak o křesťanství, ale o to, abychom se drželi pevně Ježíše Krista, s ním to určitě půjde.... MK.
PS: Článek někomu pošlete, třeba tím někomu zachráníte život....

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *