Tvůj osud tě nemine.

Přátele, po mnoha letech jsem měl to potěšení shlédnout starou dobrou pohádku Mrazík. Pěkná scéna byla, když Ivan poté, kdy si to po.. na všech frontách, přečetl na skále větu "Tvůj osud tě nemine."
Moc lidí si klade otázku, zdali člověčí osud je daný či nikoliv. Někteří mají ze života peklo, jiní si žijí jako prasata v žitě. Má člověk možnost toto nějak ovlivnit? Vysvětlím na několika příkladech, že má a ačkoliv náš osud nás nemine, jsme to právě my, kteří tento osud postupně vytváříme. Nedávno jsem potkal 35 letého kamaráda, jenž mi na otázku, jak se má, odpověděl, že blbě jelikož má rakovinu plic. Vzpomínám si na dobu před cca 10 lety, kdy na otázku, proč tolik kouří, odpověděl starým vtipem "kouříl, umřel, nekouřil, také umřel." Je zkrátka jasné, že za některé nerozumné skutky zaplatíme dosti krutou daň, a dříve, než si začneme z něčeho dělat srandu, bylo by častokrát lepší vstrčit hlavu do studené hlavy. Bohužel málo lidí si uvědomuje, že člověk na světě smrtí nekončí a mudrci včetně evangelistů nás varují, že za některé provedné věci nás čeká peklo nejen zde na Zemi, ale i po smrti. Peklo zde na Zemi si již mnozí vyzkoušeli. Jak je to s peklem po smrti? Mudrci tvrdí, že nepočítatelněkrát horší. Věc, která nás na Zemi stejně jako po smrti odsuzuje k věčnému soužení, je podobná kouření - děláme špatnou věc a nejsme schopní se tomu vzepřít. Návyk zla máme v sobě hluboko pod kůži a ten nás vede pomalu ale jistě na popraviště. Které jsou to věci? Bible je označuje pojmem hřích, jsou to zkrátka věci, které se Bohu u člověka hnusí a přes své proroky říká jasně, jaký osud pak člověka nemine. Ačkoliv však by člověk myslel, že jeho situace je tudíž beznadějná, díky Bohu není tomu tak. Ve Vesmíru je síla-kouzlo, které má moc nás z tohoto prokletí vlastního zla vysvobodit. Byl to vlastně jeden dobrý skutek, kdy se nevinný člověk nechal brutálně zabít jenom proto, aby tebe i mne z tohoto prokletí dostal ven. Někdo za nás zkrátka umřel jenom proto, abychom mohli žít nikoliv v pekle. Celé evangelim je vlastně nejlepší zpráva na světě pro člověka, protože nám říká, že kdo v něho uvěří, nemusí mít z ničeho obavy. Nevěřící by si to měli ověřit už jenom proto, aby nebyli konfrontování s peklem už tady na Zemi a věřící by měli více projevovat radost zde na Zemi, jestliže totiž Bohu opravdu věří, čeká je skvělá budoucnost...

Pa, pa, MilanK.


PS: Článek někomu pošlete, třeba tím někomu zachráníte život....

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *