Důležité věci nikoho nezajímají?

Přátelé, jsem často smutný z toho, že moji známí a ti, kteří jsou blízcí mému srdci, nemají jakýkoliv zájem dozvědět se o věcech zásadních a důležitých, avšak na věci nepodstatné a často i zbytečné sázejí svoji kartu, aby za nějaký přišli na to, že za bezstarostnost a nezodpovědnost se krutě platí. Nyní mám na mysli věřící, jenž nepochybují o existenci Boha, který stvořil celý Vesmír, rozdělil kdysi Rudé moře na dvě půlky, a udělal dalších tisíce zázračných věcí. Člověk by si řekl, že jestliže existuje Bůh a má pro člověka sdělení, bylo by slušné a moudré zjistit, co je obsahem těchto sdělení. Opak je pravdou, to, co říká Bůh lidem, téměř nikoho nezajímá. Lidé nemají čas. Bohužel za toto fatální nepochopení a nezodpovědnost bude muset člověk jednou zaplatit velmi vysokou daň. Mnozí moji známí si myslí ,že když si zacpou uši, vyhnou se důsledkům svého nerozumného života. V Žalmech nám Bůh sděluje, že člověk, kterého nezajímají Boží sdělení, nemůže čekat Boží milosrdenství. O Ježíší říká "Toto je můj syn, toho poslouchejte". Kolik věřících pochopilo, že Evangelium je Boží návod k záchraně člověka? Kdyby pochopili, asi by zanechali všech novin a zpráv, a zoufale by se vrhli do studia, protože by věděli, že je to otázka života a smrti. Jenomže asi není, protože jinak by Evangelim četli v každé možné chvíli. Bůh mluví jasnou řečí o těch, kteří ho nehodlají v životě poslouchat, většina věřících však nezajímá, v čem ho vlastně mají poslouchat. A jak můžeme Boha poslouchat, když nechceme slyšet, co vlastně po nás chce? Satan a jeho společníci zuřivě utahují smyčku a nejspíše si říkají: "Hlavně aby se k nim nedostalo slovo Boží, jinak se dozví pravdu a my je už pak nikdy nedostaneme tam, kam chceme..."

Pa, pa, MilanK.


PS: Článek někomu pošlete, třeba tím někomu zachráníte život....

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *