Realita lidského života, zajímá to někoho?

Milí přátelé, představte si situaci:
Žijete si relativně spokojeně jako vepříci v žitném poli a už si myslíte, že se vám nic špatného nemůže stát. Najednou zjistíte, že jste se dali nachytat stejně jako vepřík, jenž se žene za hrncem vařených brambor a netušíte, že řezník na vás ušil boudu a že vás potřebuje dostat na místo, kde by ho mohl "zapíchnout." Jsme my lidé v podobné situaci?
Od okamžiku, kdy jsem opustil víru, že člověk stejně jako celý vesmír vzniknul na principu náhodného výbuchů z nějaké prvotní energie, která zde je na světě odjakživa a že mrtvá hmota může měnit své uspořádání z nižších organizovaných struktur ve vyšší až do sebeobživení (viz rozpadající se skála a plot u chalupy), jsem začal hledat sílu, inteligenci, jenž může za to. Za to, že člověk běhá po Zemi a vypadá, jak vypadá a nemá např. devět hlav jako drak z pohádky atd. Slovo Bůh jakožto pojemenování hledané inteligentní síly, bytosti se mi zdálo nejvhodnější.
Po nějakém čase se mi do rukou dostala Bible, o níž mnozí tvrdili a tvrdí, že je to dopis od Boha pro člověka. Ke knize jsem měl odjakživa nepřekonatelný odpor. Posléze jsem zjistil, že text v Bibli nepsali lidé typu Josef Sračka po desátém pivu, ale pár vyvolených jedinců, kteří celý svůj život zasvětili hledání "tváře Boží". Že pravdivost či nepravdivost určitých myšlenek potvrdí nebo vyvrátí sám život, jsem už pochopil dříve. Nyní šlo jenom o to ověřit, zdali kniha je pravdivá či nikoliv a čem to vlastně je. Bible jakožto soubor knih není jenom popis historických událostí, ale i návody, pokyny použitelné pro současného člověka. Kniha Přísloví je hromada moudrých přísloví, které fungují nezávisle na tom, zdali člověk tomu věří či nikoliv. Je to např. klasické pořekadlo "Kdo jinému jámu kope, sám do ní padne" a další. Můj život a život kolem postupně začal části Bible nikoliv vyvracet, ale potvrzovat. Od Přísloví jsem se pomalu dostával k Evangeliím a dalším knihám. Slova mně začala pomalu měnit, přesně jak popisuje kniha. Ovocem byl pokoj a radost v duší, naděje, láska atd. Zajímavá část je označena pojmem Nový zákon, jenž popisuje dobu od narození Ježíše.
Mimo historické událostí uvádí dosti závažnou realitu každého lidského jedince. Jsem přesvědčen o tom, že informace má hodnotu nejvyšší důležitostí pro každého lidského jedince. Nevěřící by měli věnovat alespoň minimální množství své energie, aby se zprávu pokusili ověřit.
ZPRÁVA, o které čem jsem přesvědčen, že je skutečnou realita lidského života, zní:
Kristus přišel na Zem, aby zachránil z lásky každého člověka od následků "rakoviny". Rakovinou jsou naše činy proti Bohu a není člověka, který se neprovinil.
Jsme denně lákání na vařené brambory a netušíme, že jestliže nepřijmeme milost od Boha v podobě Ježíšovy obětí, skončíme jako vepřík. Co může člověk proti tomu dělat? Může si konečně přečíst dopis od toho, které se o nás chce starat, chce nám dát pokoj a jistotu a nabízí nám dědictví, o kterém se nám ani nezdá. Hlavně nám však podává záchrannou ruku v podobě Ježíše.
V Janovi 6,51 se píše: Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa."

PS.: Možná, že se vám věc zdá jako jedná velká šílenost. Je to normální, znám to z vlastní zkušeností. Co je však zdá nenormální, pak případ, kdy člověk není ochoten obětovat trochu svého teplíčka na ověření těchto zpráv. Může jít skutečně o velkou životní katastrofu...
MK.


PS: Článek někomu pošlete, třeba tím někomu zachráníte život....

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *