Pravda, kterou neradi slyšíme?

Milí přátelé, stala se Vám už někdy tato věc? Chtěli jste něčeho dosáhnout. Po dosažení jste měli obrovskou radost, ale za nějaký čas jste přišli na to, že zisk ve skutečnosti byla ztráta. Denní zprávy a realita kolem nás nám denně ukazují tváře nejrůznějších nešťastníků, kteří situaci špatně odhadli, mysleli, že dosažením určité hodnoty budou mít "zisk", ale realita jim ukázala, že vznikla obrovská ztráta.
Bohužel média nejsou schopná ukázat překvapení našich dušiček po smrti. Tam to bude neporovnatelně zajímavější.
Příčina tohoto "nedopatření" je jednoznačná - je jím neznalost popř. znalost ale nerespektování pravidel "silničního provozu." Jestliže elektromechanik pracující s vysokým napětím nezná popř. zná ale přesto nerespektuje bezpečnostní nařízení, zaplatí dříve nebo později za tuto blbost životem.
Bible a odstrašující případy kolem nás nabádají k tomu, abychom hledání pravdy věnovali mimořádnou pozornost. Kdybych měl vybrat nejdůležitější "pravidlo" pro situaci, abychom se jednou vyhnuli zjištění, že zisk byl pro nás vlastně ztráta, pak by to byl verš z Matouše 6,33:
"Hledejte především království Boží a jeho spravedlnost, a všechno ostatním vám bude přidáno."
Jsem přesvědčen o tom, že jestliže člověk nepřijme Krista jako svého zachránce a nepodřídí své chtění jeho vůli, nemá šanci. V určitém okamžiku mu dojde, že veškeré jeho zisky jsou vlastně obrovskou ztrátou, a že věci, jenž se mu zdály zbytečné a nepravdivé, ho mohly zachránit a přinést mu nekonečný zisk. Zachránit duši si může člověk kupodivu teď hned, v tomto okamžiku (bohužel jak málo lidí je schopno tomu uvěřit):
Když Kristus umíral na kříži, visel vedle něho nenapravitelný zločinec. Zločinci došlo, že Kristus má moc Boží a proto se na něho obrátil se zoufalou prosbou:
"Jsem zločinec a konečně mi došlo, že mně čeká spravedlivý trest. Prosím, smiluj se nade mnou a odpusť mi, protože vím, že tuto moc a schopnost máš."
Nato mu Kristus řekl: "Je ti odpuštěno, ještě dnes budeš se mnou u nebeského otce."
Přátelé, víte, která informace má pro člověka hodnotu neporovnatelně větší než několik beden ryzího zlata, k tomu zdraví a šťastná rodina a navíc šťasný život do 100let? Je tím možnost upřímného prohlášení (Bůh vidí do srdce moc dobře), který řekl zločinec na kříži. Můžete se nad tím zamyslet a prohlášení provést právě teď. Nezapomeňte, že Kristus utekl z hrobu a má moc Boží.
Toto je ta pravda, kterou člověk nechce slyšet, ačkoliv má pro něho nekonečnou hodnotu.
MK.
PS: Článek někomu pošlete, třeba tím někomu zachráníte život....

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *