Krutá realita nebo fantasmagorie?

Přátelé, všechny myšlenky uvedené na těchto stránkách jsou vyjádřením mého hlubokého přesvědčení o realitě lidského života vzniklého na základě mého středněletého?? studia a určitých životních zkušeností. Ale znáte to, člověk se může mýlit a víra se ověřuje nakonec praktickou zkušeností.
Svět je v současné době zaplaven obrovským množstvím informací a člověk pomalu ztrácí přehled v rozlišení informací nedůležitých od informací životně důležitých. Kdybych měl za úkol uvést nejdůležitější a zároveň nejcennější info pro každého človíčka na zemi, pak by to byly tři níže uvedené body:

1) Člověk a všechno kolem živé i neživé nevzniklo samo od sebe z věčně existující neživé praenergie nýbrž vše živé i neživé je výsledkem myšlenky a dále pak realizací této myšlenky (první byl záměr sestrojit auto, pak auto nikoliv opačně, s člověkem a živou buňkou podobně),

2) každá lidská bytost se nachází "ve vlaku", jenž jednoznačně směřuje do koncentračního tábora. Bible říká, že za hřích čeká člověka věčné zoufalství a to jak během života, tak hlavně po smrti svého těla, a že není nikdo, kdo by byl bez hříchu,

3) Bůh má pro člověka plán záchrany - posílá svého syna v podobě Spasitele alias Zachránce, aby odčiněním utrpení na sobě za naši blbost umožnil každému z nás dostat se z vlaku smrti. Člověk musí splnit jednu podmínku - viz "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." - Jan 3,16.

Je Bible pravdivá? Podle mého se dá ověřit ve většině v našem praktickém životě. Např. Chceš si rozbít rodinu, být nešťasný atd? Buď nevěrný, podváděj manželku/a.
Bible je totiž mimo jiné hromada doporučení, jak má člověk postupovat, aby v životě prožíval radost a štěstí a čeho se má vyvarovat, aby nemusel být jednou konfrontován se zoufalstvím. Řekl bych, že je to pravdivý funkční návod - manuál, jakým způsobem se dá získat to, co možná chce většina lidí - být š'tasný nejenom na krátký okamžik.

Zpět k vlaku jedoucímu do koncentračního tábora. Může člověk vlak opustit a tím se zachránit? Může a dokonce kdykoliv během celého života. Je to v okamžiku, kdy se rozhodne uvěřit - viz Jan 3,16.
Přátelé, slyšeli jste už něco vážnějšího a důležitějšího než toto? Samozřejmě v případě, že je informace pravdivá. Nebo věříte tomu, že z hmoty podobné vodní mlze za pár mld. let může vzniknout člověk?
MK.


PS: Jste přesvědčeni, že Bůh skutečně existuje? Pokud ano, udělejte věc, která je nepochybně Bohu libá. Článek zkopírujte/vytiskněte a někomu dejte, v horším případě alespoň někde nechte ležet, může to někoho "zasáhnout". Díky.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *