Stojí to za to?

Milí přátelé, každý člověk volí v životě určitý žebříček hodnot na základě znalostí svých možností. Malé dítko si myslí, že jeho nejvyšší dosažitelnou možností v životě je získání plyšové hračky. Větší dítko školou povinné je přesvědčeno o tom, že jeho možností je zisk mobilního telefonu. Dospělý člověk usiluje možná o nové auto, pěknou chalupu, spokojenou rodinu a další věci. Kdyby malé dítko tušilo, že může v životě získat více než jenom plyšovou hračku, která se za nějaký čas stejně rozpadne, soustředilo by svou energií jinak. Jaké jsou možnosti každého člověka žijícího na Zemi? Evangelisté a proroci tvrdí jednoznačně, že každý člověk může získat podíl na království, o kterém se nám nikdy nezdálo navíc v přítomností našeho nebeského otce. V přítomnost někoho, koho milujeme my a kdo miluje nás. Druhou lidskou variantou je, že člověka na konci své životní pouti čeká věčné zoufalství a slzy. Sice může získat na své pozemské pouti všechno, ale až se jeho čas naplní, najednou mu zůstávají holé ruce a věčné zoufalství.
Ježíš nám slibuje a vysvětluje, za jakých podmínek můžeme získat věčný život v lásce. V evangeliu Lukáše, 9.kapitole 23.- 25. verši Ježíš říká:
"Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, a sám sebe ztratí nebo zmaří?"
Co vede lidi k tomu, že většinou volí druhou variantu? Pravděpodobně to, že jim nedochází, že by tyto dvě cesty mohly být skutečnou realitou. Dá se to ověřit? Nepochybně dá. Pravda a její odhalení je připravena pro každého, kdo se se jí skutečně rozhodne hledat. Nalezení pravdy však vyžaduje jednu podmínku - tou je zlomení našeho pyšného srdce. Je to stav, kdy si člověk o sobě myslí, že teď v tomto okamžiku pochopil všechno a odmítne přemýšlet o tom, ža za plyšovou hračkou mohou být další horizonty.
Takže na otázku, zdali stojí za to jít za Kristem, mi nezbývá než odpovědět:
Ano, stojí to za to, dokonce bych řekl, že jiná možnost pro rozumně uvažujícího člověka nemůže být ani přijatelná.
MK.
PS: Článek někomu pošlete, třeba tím někomu zachráníte život a není to nadsázka....

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *