James Bond 007 a Boží požehnání.

Milí přátelé, určitě znáte veselé kousky agenta 007. J. Bond ve svých příbězích prezentuje člověka dobrého charakteru chránícího slušné lidí od nejrůznějších darebáků, jenž jsou schopní zlikvidovat celý svět jenom proto, aby získali peníze případně jiné věci. Bond má všechny lidské vlastnosti nezbytně nutné k tomu, aby všechny služebníky zla poslal tam, kam patří - do "pekla". Mimoto má jednu vlastnost navíc - tou je obrovská klika, která mu umožní dostat se ze všech průserů.
Proč to píši?
Evangelium nám nabízí podobnou "kliku". Kristus říká, že pokud mu budeme dostatečně důvěřovat, provede nás vším, aniž se nám zkřiví vlásek na hlavě. Všechno závisí na velikosti naší důvěry. Když Petr jdoucí po vodní hladině začal ztrácet důvěru, ihned se začal potápět. Když se učedníci ptali Ježíše, proč nebyli schopní vyléčit malomocného, odpověděl jim, že je to pro jejich malou víru. Nebeský otec na mnoha místech skrze svém proroky prohlašuje, že pokud mu budeme dostatečně důvěřovat, máme se radovat, protože je s námi a budeme ve všech bitvách vítězové.
Může člověk, jenž se snaží hledat Boží vůli a tuto vůli naplňovat, prožít život jako agent J. Bond? Nemůže. Proč? Pro malu důvěru v Boha. Ale kdybychom více důvěřovali, písmo říká, že by se i hory daly do pohybu. Přátelé, přemýšlejte o tom. Až budete sledovat další kousky agenta 007, pomyslete na to, jaké by to mohlo být, kdybychom Boha více hledali a Bohu více důvěřovali ...
MK.
PS: Článek někomu pošlete, třeba tím někomu zachráníte život a není to nadsázka....

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *