Můj světový názor ohledně existence Boha

Přátelé, shrnul bych můj světový názor-pohled na náš život takto: Na světě působí tvořivá inteligentní síla, která působí proti proti 2. termodynamické větě = vše se snaží dospět do rovnovážného stavu, což se projevuje např. tak, že železný plot se za několik roků rozpadne v rez stejně jako auto, pokud se o něho nebude starat inteligentní síla-člověk.
Inteligentní síla působí proti 2. termodyn. větě a vytváří nerovnovážné stavy např. strom a pod. Všechny přírodní zákony a navíc životodárná energie jsou "páky", které přivádějí svět do známé popř. neznámé podoby a každá věc živá i neživá je výslednicí tohoto působení. Každý této tvořivé síle říká jinak, já ji nazývám Bohem. Takže patřím do skupiny lidí, kteří logickou cestou došli k závěru, že Bůh je tvořivá inteligentní síla.
Z toho pak vyplývá otázka, zdali existují inteligentní síly, které ačkoliv jsou stvořeny Bohem, snaží se mařit Boží záměr svou destrukcí, zaséváním nenávisti, zloby, nelásky vůči Božím "produktům" čili i člověku a zdali nad námi chtějí získat moc a tím nás odvést od zdroje života. Jsem přesvědčen, že ano a toto popisuje Bible. Údajně je jím padlý archanděl zvaný Satan a s ním třetina padlých andělů. Tato skupina je reálná síla a určitě se snaží každého člověka přimět k tomu, aby člověk něco provedl, co mu neprospívá ale naopak, co ho přivádí do zoufalství. A nyní je zde další otázka, zdali existuje nějak reálná síla, která by nás byla schopná dostat z tohoto vlivu. Na tuto otázku si dovolím citovat z JAN-4-13:
"Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Vodu, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému."
A dále z JAN-3-36:
"Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává."
Tím označovaným synem je míněn Ježíš. Záleží na každém, zdali výrokům Ježíše o jediné cestě k "přežití" věří, či nikoliv. Pokud ano, nechte jeho slovo působit ve vás čtením jeho myšlenek, zcela nepochybně pak budete dělat věci, které vás povedou pryč od zoufalství, zklamání apod., protože jak je psáno, co člověk zaseje, to i sklidí.
MK.

Vaše reakce autorovi článku


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *