O rostoucím HDP a nerostoucím štěstí lidu nejen českého

Média a politici se nám snaží vysvětlit, že rostoucí HDP je znakem toho, že naše společnost spěje k pokroku a štěstí ale už nemají odvahu vejít mezi lid a zeptat se, zdali je lid s pravidly hry spokojen či nikoliv. Když pomineme průserovou skutečnost, že výdaje ve státním rozpočtu jsou rok od roku větší než příjmy a tento rozdíl se zvětšuje, může rostoucí HDP znamenat pozitivum stejně jako negativum. Když se Německo před II. svět. válkou začalo chystat na vyvražďování slovanských národů a začalo chrlit zbraně, zcela nepochybně vzrostlo HDP a jenom šílenec by mohl říci, že to bylo pozitivum.

Naše hospodářství zvyšuje HDP mimo jiné privatizací velkých podniků a tiskem obligací. Co budeme dělat, až nebude co privatizovat a úroky z půjčených peněz překročí kritickou hodnotu, tj. že budeme tak akorát stačit pracovat na splácení úroků a už nám nezbudou síly na práci na naše živobytí? Mnoho lidí u nás zapomnělo, že peníze jenom vyjadřují množství vyrobených produktů a služeb a že když vyrobíme více např. aut, můžeme vytisknout odpovídající větší množství peněz. Vytištěním většího množství peněz se nám automaticky bohužel neobjeví na trhu větší množství aut.
Jediný způsob, jak zemi přivést ke "kvetoucí zahradě" je proto odbyrokratizování poctivých podnikatelských snah našich občanů a pochopení od vládnoucích elit, že peníze nedělají peníze, ale práce, při níž vznikne smysluplný a užitečný produkt či služba. V okamžiku, kdy se zjednoduší podmínky k podnikání, objeví se nové podnikatelské tváře, nové podnikatelské projekty, nová pracovní místa a s tím i rostoucí balík peněz ve státní pokladně.

Lidé, kteří kšeftují s penězi, nevytvoří žádný produkt, důsledkem jejich práce je jenom to, že se zvyšuje balík peněž, ale za ty si můžeme koupit pořád stejné množství výrobků. Zjednodušený příklad - pár jedinců, kteří např. upečou několik rohlíků, vytisknou odpovídající množství bankovek a uvnitř této skupiny začnou někteří vydělávat tím, že nepečou, ale získávají finanční prostředky tím, že obchodují s akciemi.
Je jasné, že skupinka vyrábějící výrobky živí ty, kteří nic nevyrábí. k čemu nám budou peníze, když nebude za ně co koupit? Obávám se, že tuto základní rovnici ještě dlouho nebudou chápat naši ekonomové ani politici, a přitom je to tak jasné..

Zkrátka a dobře, jediný způsob opravdového zlepšení životních podmínek je neházet klacky pod nohy těm, kteří něco užitečného tvoří a naopak házet klacky pod nohy těm, kteří si sice říkají, že tvrdě pracují, ale ve skutečnosti jenom zvyšují balík peněz, za který si lid nakonec koupí jenom to, co je vytvořeno. Časem bychom mohli všichni tvrdě pracovat a tím být ve velkém balíku, mělo by to ovšem jeden háček, peníze by nám byly k ničemu. Proč? Protože by nebylo za ně co koupit. Zatím naše společnost tímto směrem kráčí...
Váš názor


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *