Které náboženství je to správné?

Milí človíčci, dovolte, abych vyjádřil názor na toto často diskutované téma, ale jak už jsem dříve uvedl, je to pouze můj pohled, který může být daleký od pravdy. Pravda se prokáže po určitém čase a výsledný stav dřívější tvrzení prokáže nebo vyvrátí. Výše uvedená otázka je špatně pokládána, měli bychom se vždycky ptát, co nám které náboženství nebo učení přinese, když splníme dané podmínky.
V lidském životě dochází často k situacím, že
A) člověk se nechová podle "instrukcí pro zisk daného cíle" a pak cíl mine, (pokud je návod pravdivý)
B) člověk respektuje instrukce, přesto cíl mine = návod lživý
C) člověk respektuje instrukce a konečný výsledek je pak podle slibu.

Na světě se vyskytuje jedno učení, které slibuje tyto výsledky:
I. - Klid a radost v duši - opak zoufalství a beznaděje,
II. - Možnost získat cokoliv aniž bychom to museli ukrást a tím přijít o klidné spaní,
III. - Po opětném přivedení k životu po naší smrti dále setrváni blízko míru, radosti a lásky tj. blízko našeho nebeského tatíčka a nikoliv v místě beznaděje a zoufalsvtví.
A jaká je třeba splnit kritéria?
Uvěřit tomu, že představitel daného učení má pravdu a není žádný podvodník.
První dva body se dají ověřit dnes a denně. Sám za sebe musím konstatovat, že děkuji za den, kdy jsem to takto pochopil a tím se zbavil veškerých starostí a nejistot. Třetí bod "visí" zatím ve vzduchu, čas toto vyvrátí nebo potvrdí.
Představitel tohoto učení tvrdí, že kdo ho bude následovat, bude mít podíl u nebeského otce a že není jiné cesty!. Jestliže není jiné cesty, pak všechna učení, která tohoto představitele nevzala na vědomí, nemají klíč k výše zmiňovaným skutečnostem.
A kdo tvrdí tyto skutečnosti? No přece ten, který tři dny po vlastní smrti utekl z hrobu, ačkoliv byl přibit na kříž a pro jistotu jeho srdce bylo probodeno kopím....
Závěr: Věřím, že existuje pouze jedno pravdivé učení, které mi přinese to, o čem byla řeč, jinak bych musel označit Ježíše lhářem, a dále věřím tomu, že všechna náboženství popírající Ježíšova sdělení jsou vedle jak ta jedle. Existence náboženství, které není postaveno na těchto poselstvích, je totiž popřením Ježíšova "Jedině skrze mne projdete....."

Pěkný den, MK.


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *