S přípravkem ABC jsem zhubla 150 kg za 14 dní !

Milí přátelé, nedávno se mi dostal do rukou nejmenovaný časopis, jehož každá stránka začínala neuvěřitelným příběhem s podobným nadpisem a k tomu obrázky kouzelných dvojic jedné a téže osoby před spolknutím 4 133 456 tabletek a po spolknutí. Když přijedete do USA, nejspíše zaregistrujete zajímavý paradox. Většina potravin bez tuku připravených podle těch nejmoudřejších knih o zdravé výživě na světě, továrny na výrobu "hubnoucích zázračných preparátů" v obrovské expanzi pro úžasnou spotřebu a naproti tomu místní obyvatelstvo všelijak možně vypadají nikoliv však štíhle a sportovně. Proč?
Princip je velmi jednoduchý přesto někdy tak těžko pochopitelný. Pro pochopení je třeba vysvětlit dva základní pojmy a to pojmy
1) Fyzická potrava,
2) Duševní potrava.
3) Fyzická potrava je vlastně všechno, co dáváme do pusy (většinou), v počítačovém světě se tomu říká plechařina čili HARDWARE. Duševní potravou jsou informace, které nám dělají pohlazení a radost na duši. Může to být např. zpráva, že nás má někdo rád nebo že nám zrovna zvýšili plat na dvojnásobek. Ve světě počítačů tomu říkáme programové vybavení čili SOFTWARE. Nasycení duchovní potravou jsme pak tehdy, pokud máme radost ze života a prožíváme chvilky míru a blaženosti. Duševní hlad pociťujeme jako nespokojenost, zklamání atd., jedním slovem nedostatek. Jelikož je naše fyzično s duševnem velmi úzce propojeno, potom nedostatek v duševní oblasti se projevuje jako hlad ve fyzičnu a naopak, hlad ve fyzičnu se projevuje jako nedostatek v duševnu. Z toho vyplývá jednoduchý logický závěr: Pokud budeme trpět neláskou, disharmonií, nespokojeností a zklamáním, (duševní hlad), tento hlad se bude projevovat ve fyzičnu jako skutečný hlad a s tím spojena stálá chuť k jídlu. Pak nám nestačí sebezdravější strava ani sebezázračnější diety. Budeme se jenom divit, že i když jíme zdravě, kilogramy na váze jdou pomaličku nahoru na rozdíl od naší sousedky, která sní 100 x víc a je stále štíhlá. V případě duševního hladu každá naše buňka má totiž pocit nedostatku a proto se snaží z každého sousta získat fyzické maximum. Pokud jakékoliv držení diety způsobuje stres, myslím, že pak je dieta nejjistější způsob, jak přibrat na váze.
A proč zrovna Amerika je na tom takhle? Nejspíše zapomínají, že nejen chlebem živ jest člověk (HARDWARE bez SOFTWARU je k ničemu). Vše se točí kolem jednoho: Udělat dobrý obchod. Jenomže i naše dušičky mají hlad. Proto asi připadá na určitý počet Američanů nejvíce psychiatrů, nejvíce právníků atd. Právníků proto, že se soudí všichni proti všem až po manželky proti manželům a děti proti matkám apod. Zkrátka a dobře, chybí tady láska jakožto základní životní potrava. A k výrobcům kouzelných preparátů: I oni stejně jako my živí rodiny, musí zaplatit nájmy bytů atd. Klidně a s láskou tedy kupujme jejich kouzelné preparáty. Ne ale proto, abychom lépe vypadali, ale proto, aby neumřeli hlady. Abychom vypadali lépe, potřebujeme jiné preparáty, hlavně lásku a pokud možno ke všem !