Moje představa o Bohu.

Když jsem ještě navštěvoval základní školu, ukazoval nám učitel fyziky zajímavý pokus:
Na magnet položil kus tvrdého papíru a na ten nasypal železné piliny. Piliny vytvořily podivné obrazce a když fyzik změnil polohu magnetu, změnil se i obraz vytvořený z pilin.

Myslím, že za vznikem všeho kolem nás je schovaná podobná síla síle magnetické, která přeskupuje atomy a molekuly do určitých tvarů a podob. Tato síla působí pořád a tak např. růže mění své podoby během života. Samotný tvar růže se po mnohá tisíciletí mění také. Podoba člověka se mění taktéž a v pravěku člověk vypadal nepochybně jinak než dnes. Příčítám to působení skryté síle, která způsobuje evoluci určitým směrem a nikoliv náhodné evoluci náhodném směrem. Podobně jako útvar pilin nevznikl náhodně, ale působením skrytých sil. Zajímavý obraz pilin obsahající harmonii a symetrii bez působení magnetického pole nevznikne náhodnou evolucí!
Někteří učenci tvrdí, že za podobou člověka se skrývá DNA a já se ptám, so se skrývá za podobou DNA? I DNA musí přece z něčeho vzniknout a za tvarem se musí skrývat nějaká příčina. Z každé příčiny vzejde nějaký následek a tak i tvar DNA musí mít "nějaký důvod" proč je zrovna takový a ne jiný.
Váš názor


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *