Co bychom mohli získat, kdybychom věděli, co bychom mohli získat?

Žil byl kdysi jeden člověk a měl na zahradě zakopanou truhlu zlaťáků nesmírné hodnoty. Jelikož o tom nevěděl a měl do kapsy moc moc hluboko-daleko, měl život těžký. Bojoval o drobné "pozitiva" všedního života a netušil, že kdyby začal usilovat o hledání truhly, měl by vystaráno na celý život. Človíček měl dost všedních starostí a pokud mu zbyl nějaký volný čas, věnoval ho zábavě a relaxaci. Pár známých mu sice říkalo, že vědí o pokladu nekonečné hodnoty, který by mohl získat, ale človíček se tomu vždycky vysmál, říkal, že je to nesmysl či fantasmagorie. Přišel čas Č a chudačisko umíral. V tom okamžiku se mu začaly zjevovat skryté věci související s jeho životem. A mezi jinými spatřil truhlu plnou zlata zakoupanou na vlastní zahradě. Řekl si: "Já blbec, proč jsem těm známým nevěnoval pozornost!" Bylo však pozdě, človíček si před smrtí uvědomil, že propásnul nejdůležitější věc v životě a tím bylo - měl mít zájem dozvědět se pravdu o truhle zlata na vlastní zahradě.

Přátelé, často jsem konfrontován s otázkou, zdali stačí v životě zasadit strom, postavit chalupu a zplodit dítě. Můj názor: Je to krásné, je to ušlechtilé, ale!!! Máme na zahradě zakopanou truhlu plnou zlata. Netušíme, že: zasazení stromu=jeden měďák, postavení chalupy=druhý mědák, zplození dítěte=třetí měďák. A co zlaťáky? Nikdo nemá zájem?
Evangelista Marek říká toto:
4,18-20: U jiných je zaseto (Boží slovo) do trní: Ti slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstanou bez úrody.
A pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země (naše přijetí-pochopení a náš čas tomu věnovaný): Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou a šedesátinásobnou i stonásobnou."

Moje hluboké přesvědčení je, že Bůh jakožto milující tvůrce lidského pokolení nabízí každému člověku zlatou truhlu v podobě jeho přímé účasti a pomoci v našem životě. Evangelisti včetně některých proroků ve Starém zákoně tvrdí, že Ježíš Kristus je smírčí obětí člověka s Bohem.
Zkrátka a dobře, podle mého názoru ten, kdo pochopí Janovo 3,16 ačkoliv v životě nezíská nic, na konci mu realita ukáže, že získal vlastně všechno. Ten, jenž zasadí strom a zlodí dítě ale nepochopí-nepřijme Kristovu oběť, v určitém časovém okamžiku zjistí, že vlastně nezískal nic. MK.


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *